Siirry sisältöön

Jakt på sädgås tillåts i vissa delar av Lappland, fångstkvot för grågås

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt en förordning som tillåter jakt på sädgås efter sex års fridlysning i en del av landskapet Lappland. Jakt är tillåten i en veckas tid, det vill säga 20 – 27.8.2020. I kustområdena är jakt på grågås tillåten på åkrar från den 10 augusti fram till den 20 augusti, varefter den vanliga jaktsäsongen fortsätter fram till den 31 december 2020. För både grå- och sädgås har fastställts en fångstkvot. Vid jakt på sädgås i norra Finland och vid tidig jakt på grågås på åkrar får fåglar inte lockas med föda.

Sädgås får jagas från den 20 augusti fram till den 27 augusti 2020 i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Kolari, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Tervola, Pello, Utsjoki och Övertorneå.

– Förordningen gör det möjligt att fortsätta den viktiga jaktkulturen efter en paus på sex år. Det är en traditionell, krävande och uppskattad jaktform i Norra Finlands häckningsområden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jakten begränsas med en fångstkvot som är en gås per jägare. Det är förbjudet att locka fåglar med föda.

Jakt på sädgås är förbjuden i ett års tid i största delen av landet. Liksom i fjol är jakt tillåten från den 1 oktober till den 31 november 2020 i Sydöstra Finland utan begränsningar och då gäller den huvudsakligen den livskraftiga populationen av tundrasädgås.

En internationell förvaltningsplan hjälper sädgåspopulationen att  återhämta sig

Enligt arbetsgruppen enligt AEWA-avtalet (avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien) har populationen av taigasädgås återhämtat sig och nått målnivån på 75 000 fåglar längs hela flyttvägen till stor del på grund av Finlands jaktbegränsningar. Arbetsgruppen beslutade att ändra rekommendationen om jaktbeskattning. Begränsningen är nu högst 6 500 gäss längs hela flyttvägen, vilket motsvarar en beskattning på cirka 9 procent.

– Vi behöver en noggrannare utredning av den population som häckar i Finland innan vi kan utvidga jakten, säger Janne Pitkänen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Jaktkvot för grågås

Förbudet mot jakt på grågås fortsätter i inlandet på samma sätt som under de sju föregående åren. I kustområdena är jakt tillåten på åkrar för tredje året i rad från den 10 augusti till den 20 augusti 2020. Med detta vill man undvika skördeskador. Under denna tid är det förbjudet att locka fåglar med föda.

Den normala jaktsäsongen för grågås i kustområdena börjar den 20 augusti kl. 12 och går ut den 31 december 2020.

I år införs en jägarspecifik fångstkvot på högst två grågäss per dygn. Kvoten gäller både för den tidiga och vanliga jaktsäsongen. Med begränsningarna vill man se till att jakten är hållbar.

Europeiska grågåspopulationer ska  minskas

Enligt AEWA-avtalet ska populationerna av grågås i nordvästra Europa minskas. I synnerhet i Holland, Belgien, Tyskland och Frankrike har man för avsikt att minska den lokala populationen (cirka 100 000 par) med 30 procent fram till 2030 för att förebygga skador på odlingar och luftfart. Ett ytterligare mål är att minska den flyttande populationen av grågås i nordvästra Europa (cirka 100 000 par) med 20 procent. Endast en del av Finlands grågäss hör till denna population, sannolikt de uppskattningsvis 4 000 par som häckar på västkusten.

– Finlands mål är att den lilla population som häckar i Finland inte ska råka ut för den intensiva jakten i Västeuropa under flyttresan och att arten ska bli en värdefull viltart också i inlandet. Därför pågår en undersökning där flyttvägar för gäss utreds med hjälp av GPS-sändare, säger Janne Pitkänen.

Mer information:

  • Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2338, (anträffbar 26.6. och efter 10.8.)
  • Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 0295 162432 (anträffbar 29.6. – 17.7.)
  • Sami Niemi, konsultativ tjänsteman , tfn 0295 16 2391 (anträffbar 20.7. – 7.8.)
  • e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi