Siirry sisältöön

Jagar du säl? Svara på vår enkät!

Halli

Vi samlar in information om säljakten på Finska viken i ett samarbete mellan Forststyrelsen, Finlands viltcentral och Finlands jägareförbund. Enkäten är öppen 1-6.31-8.2016.

Säljaktsområdena i Finska viken utreds. På samma gång utreds även kommersiellt och fritidsfisket i samma område. Ifall du jagar säl eller fiskar, svara på vår enkät. Målet med enkäten är bla att bereda en grund för fortsatt säljakt även i framtiden då nätverket av naturskyddsområden i Finska viken utvecklas.

Resultaten presenteras i en sammanfattad form i rapporten, och enskilda svar eller punkter kan inte sammanföras till den person som fyllt i enkäten.

Enkäten är öppen 1-6.31-8.2016.

Svara på enkäten