Siirry sisältöön

Inventeringen av snöspår börjar – fler frivilliga taxerare efterlängtas

Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral

Snöspår av vilt taxeras i samband med vilttriangelinventeringen som i Södra- och Mellersta Finland görs 15.1.–28.2. samt i Uleåborg och Lappland 15.1.–15.3. Inventeringen av spår i snön producerar internationellt sett unik information om förändringar i förekomst och utbredning av de inventerade arterna.

– För flera arter av viltdäggdjur, såsom harar, ekorre, räv och flera arter av mårddjur är taxeringen av spår den enda nationella årliga beståndsuppföljningen. Utan den skulle vi inte veta att till exempel skogsharens bestånd har halverats under den 35-åriga uppföljningsperioden, berättar specialforskare Andreas Lindén vid Naturresursinstitutet (Luke).

Förutom uppföljning av bestånd, används data från snöspårsinventeringen i forskning av bland annat klimatförändringens inverkan på djurbeståndens utveckling, naturskyddsområdenas inverkan på den biologiska mångfalden och viltstammarnas inverkan på förekomsten av smittosamma sjukdomar.

– I vetenskaplig forskning kan inventeringar av viltbestånd utgöra värdefulla data i oväntade sammanhang, så som i studier av sjukdomar som smittar från djur till människor. Snöspårsinventeringen har nyligen använts t.ex. för att studera förekomsten av Puumala-viruset och borrelios i Finland, tillägger Lindén.

– Välmående viltstammar är grunden för hållbar jakt och för den finländska jaktkulturen. Också från den synvinkeln är det viktigt att aktivt fortsätta med triangelinventeringen av snöspår, så att vi får information om viltdäggdjuren, berättar jaktchef Olli Kursula vid Finlands viltcentral.

Vilttriangelinventeringen grundades 1989 för uppföljning av viltbestånd i skogsmiljö. Trianglarna är bestående linjetransekter som taxeras av frivilliga. I samband med vinterinventeringen räknas spår i snön som korsar med transektlinjen.

Inventeringen av fälttrianglar redan igång

Förutom vilttrianglar, inventeras snöspår också i fälttrianglar sedan 1999 i Södra-Finland och längs västkusten. Fälttrianglarnas inventeringsperiod är 1.1.–5.3.

Fälttriangelinventeringen har utvecklats för uppföljning av viltbestånden i det småskaliga landskapet i södra och västra Finland, där jordbruksmiljöer, skogar och bebyggelse alternerar.

Här finner du information om inventeringen och dess resultat

Djurspår i snön är fascinerande. När man inventerar spår är det viktigt att titta på både spårens mönster och storleken och detaljerna i de enskilda tassavtrycken. För att spårinventeringen skall lyckas krävs ett nytt snötäcke, så det lönar sig att sätta i gång genast när förhållandena är gynnsamma.

De som deltar i inventeringen kan returnera resultaten elektroniskt via oma.riistakolmiot.fi. På nätsidan finns instruktioner, din egen triangels rapport, basinformation om de arter som ingår i inventeringen och hur du identifierar deras spår.

Artspecifika förändringar i mängden inventerade spår granskas i form av snöspårindex. Indexen ger en uppfattning om förändringar i bestånden även om siffran inte anger beståndets storlek som individantal.

Instruktioner för inventering av spår i snön (oma.riistakolmiot.fi)
Bekanta dig med spår i snön (riistainfo.fi)
Returnering av inventeringsdata (oma.riistakolmiot.fi)

Triangelinventeringens resultat i tjänsten (luonnonvaratieto.luke.fi)