Siirry sisältöön

Insamlingen av spillningsprover från vargar för DNA-analys inleds

Under vintern 2019/2020 organiserar Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral en insamling av spillningsprover från vargar i Österbotten och sydvästra Finland. Ansvaret för insamlingen ligger i huvudsak på frivilliga. Finlands Jägarförbund stöder insamlingen och uppmuntrar jägare att delta.

Den DNA-analys som görs på spillningen är ett viktigt komplement till bedömningen av vargstammen, som i huvudsak bygger på observationer, dödlighetsstatistik och sändaruppföljning.

– Om vi får in tillräckligt många prover ger DNA-informationen oss mer detaljerad information om vargreviren i ett visst område, antalet flockar och minimiantalet vargar som lever i flockarna, berättar forskningsprofessor Ilpo Kojola vid Naturresursinstitutet.

I västra Finland samlas prover in i tre områden

I västra Finland är provinsamlingen inriktad på områden där det finns flera vargrevir i närheten av varandra och där behovet av information är störst. Insamlingsområdena finns i Norra Österbotten, Södra Österbotten/Satakunda och Sydvästra Finland.

I varje insamlingsområde finns en ansvarig person som proverna kan lämnas in till. De insamlingsansvariga ser till att proverna skickas för undersökning.
DNA-analyser görs på spillningsprover som samlas in på de utvalda områdena. Dessutom analyseras DNA på vargar som skjutits vid jakt eller dött på annat sätt, och påsändarförsedda vargar. DNA-analyserna görs vid centret för tillämpning av evolutionsbiologi vid Åbo universitet.

− Insamlingen av prover inleds den 1 november och avslutas den 15 februari 2020. I insamlingsområdena i Norra Österbotten och Sydvästra Finland deltar även Naturresursinstitutets personal i insamlingen av prover, berättar Antti Härkälä vid Naturresursinstitutet.

Insamling av prover även i östra Finland

Naturresursinstitutets personal samlar även in prover i revir som har valts ut i förväg i Norra Karelen, Norra Savolax och Kajanaland under november–mars. Uppdaterade observationer av stora rovdjur i de aktuella områdena i TASSU-systemet och till Naturresursinstitutets personal främjar insamlingen av prover.

Naturresursinstitutet publicerar uppgifter på individuella vargar från DNA-analyserna i den öppna, kartbaserade webbtjänsten riistahavainnot.fi.

Mer information

Ilpo Kojola, Forskningsprofessor, tfn. +358295327411

Antti Härkälä, Forskningsingenjör, tfn. +358295327314

Olli Kursula, Tfn.: 029 431 2242