Siirry sisältöön

I Kust-Österbotten beviljades 1985 st. jaktlicenser för älg och 1548 st. licenser för att fälla vitsvanshjort

Finlands Viltcentral Kust-Österbotten har för inkommande jaktår beviljat 1985 st. jaktlicenser för älg.  År 2020 användes 82,5 % av de beviljade licenserna och då fälldes i Kust-Österbotten 2473 st. älgar med de då beviljade 2235 licenserna. Jaktlicenser på vitsvanshjort beviljades 1548 st. (år 2020 beviljades 1342 st. vitsvanshjortlicenser och av de då tilldelade vitsvanshjortlicenser användes 65,7% och man fällde 1184 st. vitsvanshjortar.)

En jaktlicens för hjortdjur berättigar till att fälla antingen en fullvuxen eller två kalvar.

Licensmängden baserar sig på Kust-Österbottens regionala viltråds fastställda målsättning för älgstammen. Målsättningen är gjord älgförvaltningsområdesvis 2021 av det regionala viltrådet och är i kraft i tre år. I Kust-Österbotten finns tre älgförvaltningsområden. Målsättningarna för kvarvarande stam varierar i de olika älgförvaltningsområdena till mellan 3,0–4,0 älgar / 1000 ha.

På alla älgförvaltningsområden har jaktvårdsföreningarna uppgjort en beskattningsplan, som siktar mot den nedre gränsen av den fastställda målsättningen. I praktiken kommer man därför också under kommande hösts jakt att fortsättningsvis minska på älgstammen.

Hjortdjurens jakttid börjar 1.9 med vaktjakt. Vitsvanshjort kan med full intensitet jagas med början från 25.9 och älg från och med 9.10.

 

Jaktvårdsföreningsvis beviljat licensantal i Kust-Österbotten för jaktsäsongen 2021–2022 (2020-2021)

Jaktvårdsförening                           Älg                     Vitsvanshjort

Karlebynejden                                214 (235)            54 (51)

Pedersörenejden                            197 (230)            83 (66)

Nykarlebynejden                            220 (280)            100 (90)

Vörånejden                                    239 (289)            104 (103)

Vasanejden                                    230 (258)            291 (273)

Malaxnejden                                  178 (195)            157 (124)

Närpesnejden                                 420 (467)            417 (307)

Lappfjärdsnejden                            287 (281)            342 (326)

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi