Siirry sisältöön

Under höstens jakt på björn i stamförvaltningssyfte fälldes 125 björnar

Björnjakten avslutades den sista oktober och totalt fick man 125 björnar i byte. Av dessa fälldes 39 inom renskötselområdet och i övriga Finland fälldes 86. Den största tillåtna bytesmängden för jakt på björn i stamförvaltningssyfte under jaktåret 2013 – 2014 var i hela landet 132 björnar. Innan jaktperioden uppskattades antalet av i Finland levande björnar äldre än ett år vara 1 255 – 1 380. År 2013 uppskattades reproduktionen vara ungefär trehundra ungar.

Den här hösten jagades 125 björnar i Finland vilket är tjugotalet björnar fler än i fjol. Bytesmängden ökade särskilt i mellersta och sydöstra Finland samt i Österbotten. I de här områdena har björnstammen de senaste åren ökat samtidigt som den etablerade björnstammens täthet inom östra Finlands område planenligt har minskat.

Målsättningen med björnstammens förvaltningsplan är att förekomsten av björn i hela landet skulle vara jämnare i för björnen lämpliga livsmiljöer och att också skador och olägenheter orsakade av björn hålls under kontroll. Därför beviljade Finlands viltcentral också flera dispenser än tidigare för jakt i stamförvaltningssyfte till västra sidan om området med en redan etablerad björnstam. Den tillåtna bytesmängden och bytet inom förvaltningsområdet med etablerad stam var däremot mindre än tidigare år.

Inom utbredningsområdena i Mellersta Finland, Södra Savolax, Sydöstra Finland och Norra Karelen fälldes 32 björnar, då man ett år tidigare på samma områden fällde 18 björnar. Inom områdena i Österbotten och Norra Tavastland med stammar under utveckling fälldes nio björnar, sju fler än året innan. I Södra Österbotten fälldes fyra björnar, i Mellersta Österbotten tre och i Norra Tavastland två.

Inom de etablerade stammarnas förvaltningsområde i Kajanalands södra del, Norra Karelen, Södra Savolax och Sydöstra Finland jagades 45 björnar, varav över hälften i Norra Karelen.

Under jakten med regional kvot inom renskötselområdet fälldes 39 björnar varav 12 inom det västra och 27 inom det östra renskötselområdet. Totala bytesmängden var nio björnar fler än året innan. Kvoten för renskötselområdet var den här hösten 42 björnar.

Bytet av björn per region

Förvaltningsplan för Finlands björnstam (på finska)

Närmare regionala uppgifter av regionernas jaktchefer, se kontaktuppgifter

 

 

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi

Norberg, Harri

  • Specialplanerare (Tjänstledighet)
  • Rapportering, avskjutnings- och dispensstatistik, stora rovdjur, bävrar, renskötselområdet
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024.