Siirry sisältöön

Hjortlicenserna bör ökas kännbart om stammen skall skäras ner

De senaste åren har man försökt skära ner den täta hjortstammen i sydvästra Finland. De höga avskjutningsmålen för senaste jaktsäsong uppnåddes till största delen. Med en omfattande jakt sköts i hela landet ett rekordantal vitsvanshjortar, dvs ca 70 000 individer. För detta skall jägarna ha ett stort tack. Av bytet fick man 95 procent i Egentliga Finlands, Nylands, Satakundas, Södra Tavastlands och Norra Tavastlands viltcentralområden.

Trots ökande bytesmängder har stammen, enligt Naturresursinstitutets färska uppskattning, fortfarande ökat med ca 15 %. Tillväxten har varit störst på de områden där stammen sen tidigare varit som tätast. Efterhand som stamuppskattningsmetodiken utvecklats har man märkt att tidigare stamuppskattningar och bytesmålsättningar varit för lågt satta.

Denna vår sattes för första gången mål för vitsvanshjortstammen i varje älgskötselområde. Målen är satta i samarbete mellan olika intressegrupper och jägarna. Målen siktar på en betydligt lägre hjortstam på områdena med de tätaste stammarna i sydvästra Finland. För att förverkliga detta bedömer man att det som helhet behövs tom en tredjedel högre licens-och bytesmängd.

Man har lyckats öka vitsvanhjortjakten de senaste åren, men under den kommande säsongen finns det behov av att ytterligare och mer än tidigare höja bytesmängden. Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna planerar hjortdjursavskjutningen regionalt och lokalt samt uppmanar jaktföreningarna att bekanta sig med dessa planer innan de söker licenser.

Hjortdjurslicenserna skall sökas av Finlands viltcentral innan utgången av april. Efter detta kan licenser inte längre sökas. Det är viktigt att man direkt söker tillräckligt med licenser och därutöver även extra ”banklicenser” som kan tas i bruk då säsongen framskrider.

För att nå målet att skära ner stammen kommer det att behövas stora ansträngningar av jägarna. Finlands viltcentral och Finlands jägarförbund söker och erbjuder olika medel att stöda jägarnas och jaktföreningarnas jaktutövning. Redan pågående projekt strävar till att utveckla och effektivera byteshanteringen och att precisera stamuppskattningsmetoderna.

 

Tilläggsuppgifter:

Finlands Jägarförbund, organisationschef Teemu Simenius, t. 0503 315 330

Finlands viltcentral, jaktchef Antti Impola, t. 029 431 2321

Regionala tilläggsuppgifter fås från jaktcheferna 

Bilagor:

Karta över de täthetsmål för vitsvanshjortstammen som har fastställts för älgförvaltningsområdena 2021 (PDF)

Naturresursinstitutets uppskattning av hjorttätheten i älgskötselområdena (PDF)