Siirry sisältöön

Hjortdjursjakten i början av hösten minskar olycksrisken

Jakten på licensbelagda hjortdjur inleds i början av september. Syftet med jakten i början av säsongen är att förebygga trafikolyckor och skador på odlingar.

Älgjakt genom vaktjakt på åkrar startar i början av september, liksom även vaktjakt på vitsvanshjort och dovhjort. Under vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski får älg jagas genom annan jakt än vaktjakt genast från början av säsongen.

Den största delen av hjortdjurskrockarna sker i oktober-november, vilket gör att kollisionsrisken minskar när hjortdjur fälls i början av hösten. Trafikförhållandena på hösten är dåliga på grund av mörkret och väderförhållandena. Dessutom gör djurens brunsttid och flytten till vinterbeten att deras aktivitet ökar, vilket också ökar risken för kollisioner.

– Genom att inrikta jakten kan man påverka mängden olyckor. Det är bra att starta jakten i närheten av livligt trafikerade vägar och specialodlingar genast i början av september, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Kollisionskartor hjälper till vid inriktningen av jakten

Finlands viltcentral har gjort kartor som stöd för inriktningen av jakten.

– På kartorna har de vägavsnitt märkts ut där det har inträffat kollisioner med vitsvanshjort under jaktsäsongen 2019–2020. På kartorna är det lätt att se var det är skäl att inrikta jakten i början av säsongen för att minska trafikolyckor, säger älgförvaltningsområdesplanerare Antti Rinne vid Finlands viltcentral.

– Vid utfodring av hjort ska man komma ihåg att inte placera utfodringsplatserna i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt, tillägger Rinne.

Platserna för hjortdjurskollisioner under de senaste åren kan man också se i karttjänsten på adressen https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/. I karttjänsten kan man välja att se kollisioner orsakade av älg eller vitsvanshjort/rådjur årligen eller per månad, samt till exempel på färgkartan de mest utsatta kollisionsområdena.

För den kommande jaktperioden beviljades något färre jaktlicenser för älg och nästan en tiondel fler jaktlicenser för vitsvanshjort än i fjol. Under höstens och vinterns jakter finns 47 691 licenser för älg och 63 260 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man i princip fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

 

Egentliga Finland

Nyland

Satakunda

Norra Tavastland

Södra Tavastland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra information

Rinne, Antti

  • Älgförvaltningsområdesplanerare
  • 0294312344
  • antti.rinne@riista.fi
  • Toimipiste Turku.

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024