Siirry sisältöön

Håll hunden i koppel för att skydda naturen

I naturen pågår just nu en känslig tid. För att skydda de vilda djuren när de får sina ungar ska hundar och katter hållas i koppel och dressyr ska ske utan att viltet störs.

Djurens reproduktionsperiod är i full gång. Däggdjuren har små ungar att ta hand om och fåglarna ruvar i sina bon. Särskilt känsliga för störningar är ungar till fåglar som häckar på marken och däggdjurens ungar.

– En hund eller katt som springer fritt kan orsaka stor skada i naturen. Ett fågelbo eller en kull kan ödeläggas på ett ögonblick. Också däggdjurens ungar är i stor fara, säger specialplanerare Marko Svensberg från Finlands viltcentral.

Den period då hundar ovillkorligen måste hållas i koppel pågår från början av mars och ända fram till den 20 augusti. Också utanför denna tidsperiod måste man ha markägarens eller jakträttshavarens tillstånd för att låta hunden springa lös.

Bestämmelserna i lagen gäller hundar av alla raser. Undantag från förbudet gäller för myndighetsuppgifter, en hund som är yngre än fem månader, eller när till exempel en apporterande hund används vid jakt på ringduva. En hund får också med tillstånd av områdets innehavare vistas på en gårdsplan eller i en trädgård eller på ett omgärdat område som är reserverat för hundar.

– Också när man semestrar till sjöss ska hunden eller katten hållas i koppel då man tar i land. Det är skäl att undvika vistelse på sådana skär och öar som är populära bland sjöfåglar, eftersom ett sällskapsdjur som springer fritt kan orsaka en tragisk förödelse i naturens ”barnkammare”, säger Svensberg.

Enligt jaktlagen är det tillåtet att dressera en fågelhund utan att störa viltet. Dressyr ska emellertid ske på ett område där det inte finns vilt, till exempel på ett fält eller en öppen åker. I praktiken betyder dressyr utan att störa viltet till exempel lydnads- eller apportdressyr. Då man rör sig i terrängen ska hunden hållas i koppel eller så att föraren omedelbart kan koppla den.

Enligt lagen ska hundar hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas. Då en hund som inte hålls i koppel rastas ska den vara inom räckhåll och fullständigt under förarens kontroll. Utan markägarens eller jakträttshavarens tillstånd får en hund aldrig vara okopplad på annans mark.

Det är också förbjudet att hålla en katt okopplad utan ägarens övervakning och utanför innehavarens gård, och det går inte att ge tillstånd till det. Om en katt avlägsnar sig från gården utan övervakning är den övergiven.

Extra information

Svensberg, Marko

  • Specialplanerare
  • Vilthushållning
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi