Siirry sisältöön

Ge respons angående vår verksamhet

Vi samlar återigen in information beträffande jägarnas uppfattning om Finlands viltcentrals verksamhet och hur väl man lyckats med sina åligganden.

Genom att svara på jägarenkäten ger du värdefull respons, med vars hjälp vi kan utveckla våra tjänster. Delta samtidigt i en utlottning, där man bland alla deltagare lottar ut Retkitukkus produkter som vinster. Du kan svara på enkäten ända fram till årets slut.

Svara på jägarenkäten