Siirry sisältöön

Funktioner för jaktledaren nu även i Oma riista – mobilapplikationen

I Oma riista -mobilapplikationen version 2.5 har man för hjortdjursjaktens jaktledare förverkligat egenskaper för administration av jaktdagar, byten och observationer. Funktionerna syns, då man i Oma riista -nättjänsten har lagt till uppgiften jaktledare åt personen.

Funktionen hittas i mobilapplikationen bakom knappen ”Lägg till”.

Funktionen underlättar fullgörandet av den nya lagstadgade skyldigheten, då man med början från den här perioden måste anmäla hjortdjursbyten som fällts inom sju (7) dygn till Finlands viltcentral. Det här betyder att, jaktledaren måste godkänna eller förkasta sina hjortdjursbyten inom den här tiden.

Jaktledaren kan beträffande älg:

  • Skapa jaktdagar
  • Godkänna eller förkasta föreslagna hjortdjursbyten eller älgobservationer
  • Anteckna byten eller observationer
  • Granska markeringar på kartan och filtrerar dem

Jaktledaren kan beträffande hjortar:

  • Granska jaktdagar
  • Godkänna eller förkasta föreslagna hjortbyten
  • Anteckna byten
  • Granska markeringar på kartan och filtrera dem
  • För hjortarnas del så antecknar inte jaktledaren observationer och skapar inte jaktdagar. Observationer av vitsvanshjortar antecknas i rollen av privatperson och varje jägare ansvarar själv för anteckningarna. Jaktdagarna skapas automatiskt för hjortarna.

Funktionerna i Oma riista -nättjänsten finns tillgängliga så som förut. OBS! Åtgärderna i samband med avslutande av jakten görs fortsättningsvis via Oma riista -nättjänsten.

Jaktledarfunktionerna i Oma riista -mobilapplikationen finns nu till en början att fås endast för Android-enheter. Stödet för iOS-enheter färdigställs under hösten 2021. Applikationens funktioner utvecklas under hösten, därför publiceras funktionen med namnet utvecklingsversion. Respons angående applikationens funktion kan ges till adressen oma@riita.fi

Tilläggsuppgifter och anvisningar från Oma riista rådgivningen tel. 029 431 2111 kl. 12-16 eller per e-post oma@riista.fi