Siirry sisältöön

Forststyrelsens priser på jaktlicenser och fisketillstånd har fastställts

Jord- och skogsbruksministeriet fastställde genom en förordning priserna som ska debiteras för Forststyrelsens jaktlicenser och fisketillstånd 2014–2015. Unga kan beviljas jaktlicenser och fisketillstånd till nedsatt pris även i fortsättningen. Syftet med detta är att uppmuntra unga att röra sig i naturen samt att väcka intresse för jakt och fiske. Dessutom innehåller utbudet av tillstånd fortsättningsvis många olika jaktlicenser och fisketillstånd som kan ansökas per mobiltelefon, en lösning som medborgarna har gillat.

Avgifterna för tillstånd till självkostnadspris för jakt på annat småvilt än hönsfåglar ändras något. Avgiften för fyradygnstillstånd stiger med cirka fyra procent (från 27 till 28 euro) och avgiften för femdygnstillstånd med cirka sju procent (från 29 till 31 euro). Däremot sjunker avgiften för sex- och sjudygnstillstånd med cirka tre procent (från 38 till 37 euro och från 35 till 34 euro). För att förbättra kostnadsansvaret höjs avgifterna för yrkesfisketillstånd.

Förordningen innehåller fortfarande ett stort antal tillståndsslag, såsom Forststyrelsens breda kundkrets även har önskat. I Finland finns det cirka 300 000 jägare, varav hälften jagar på statens marker med fri jakträtt eller med köpt eller hyrd jaktlicens.

Man har försökt prissätta Forststyrelsens jaktlicenser och fisketillstånd till självkostnadspris, dvs. avgifterna täcker kostnaderna för framställningen av tillstånden. Avgiftsförordningen påverkar inte kommuninvånarens rätt att utnyttja den så kallade fria jakträtten enligt jaktlagens 8 §.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst