Siirry sisältöön

Första fyndet av brucellabakterier hos vildsvin i Finland

I Finland har man för första gången isolerat brucellabakterier hos ett vildsvin skjutet i Villmanstrandtrakten. Hos djur orsakar brucella en sjukdom som kan smitta till människor. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla att iaktta god hygien vid hantering av slaktkroppar och kött av vildsvin.

Brucellabakterien förekommer ganska allmänt hos vildsvin och fältharar i Europa. Hos människor orsakar bakterien symtom på inflammationssjukdom av varierande svårhetsgrad. Den brucellatyp som förekommer hos vildsvin i Europa orsakar endast sällan sjukdom hos människor. Den stam som nu har isolerats i Finland sänds till EU:s referenslaboratorium i Frankrike för fortsatta undersökningar.

En människa kan bli smittad vid hantering av döda vildsvin eller deras slaktkroppar. Brucellabakterien dör i köttet, om detta tillreds så att det blir helt genomstekt. Delar av slaktkroppen eller organ ska inte ges råa till hundar.

Vildsvinens brucellaart smittar också till andra svin. Hos galtar orsakar brucella testikelinflammation och hos suggor kastning eller sterilitet. Evira uppmanar alla som håller svin och hägnade vildsvin att försäkra sig om att djuren är skyddade mot sjukdomar och att speciellt hindra kontakt med vilda vildsvin.

Förekomsten av brucella hos produktionsdjur följs kontinuerligt upp. I Finland har brucella aldrig konstaterats hos svin. Hos nötdjur konstaterades kastningssjukdomen brucellos, som orsakas av brucella, senast 1960.

Förekomsten av brucella hos vilda vildsvin har inte tidigare undersökts i Finland. Evira håller på att undersöka prover som sänts med tanke på afrikansk svinpest och undersöker dem nu också för brucella. I dessa eller andra prover har afrikansk svinpest inte hittats.

Pressmeddelandet på Eviras webbsida

 

Läs mer:

Brucellos

Anvisningar om hur man skyddar svinstallar finns på webbsidan om afrikansk svinpest

Brucellos beskrivs på Zoonoscentrets webbplats