Siirry sisältöön

Följ livesändning från våtmarkerna

Tre kameror utplacerade i Norra Savolax och Österbotten sänder direkt och visar livet på våtmarker som har restaurerats inom SOTKA-projektet. Man kan följa sändningarna via den förnyade webbplatsen kosteikko.fi.

Resultaten från arbete med livsmiljöer syns ofta först efter flera år, men de anlagda och restaurerade våtmarkerna lockar snabbt till sig sjöfåglar. Livet på våtmarkerna som har skapats inom Finlands viltcentrals projekt SOTKA-våtmarker visas nu för tredje året via Kosteikkolive. I år har nya objekt i Vörå, Kuopio och Pielavesi tagits med. Kosteikkolive har nu öppnat och sändningen fortsätter fram till slutet av juli.

– Våtmarkerna har under årtionden minskat, liksom även sjöfågelbestånden. Vi vill att alla ska kunna se effekterna av restaureringarna och njuta av den mångfald i naturen som de leder till, säger projektchef Mikko Alhainen från Finlands viltcentral.

I takt med att våren framskrider förändras landskapen i Kosteikkolive-sändningarna, och du kan följa med hur eventuella andkullar växer. Det går att spola tillbaka livesändningen 12 timmar, och njuta av fågelkonserten vid soluppgången eller se djuren som rör sig i skymningen.

Se Kosteikkolive via kosteikko.fi eller YouTube-konto (youtube.com). De bästa klippen delas på projektet SOTKA-våtmarkers Facebook-kanal (facebook.com). De förnyade kosteikko.fi-sidorna erbjuder detaljerad information om planering, genomförande och skötsel av våtmarker.

Våtmarkerna erbjuder livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar

Inom projektet SOTKA-våtmarker tryggas livskraften för sjöfåglar på tillbakagång genom att man hjälper intresserade aktörer att anlägga och restaurera våtmarker som livsmiljöer för sjöfågelkullar. Inom projektet skapades under åren 2020–2022 över 630 hektar livsmiljöer för sjöfågelkullar. Du kan se presentationer av de färdigställda objekten här (på finska, kosteikko.fi).

Målet för åren 2023–2024 är att planera minst 40 vidsträckta livsmiljöer för kullar samt främja genomförandet av enkla och förmånliga restaureringar av livsmiljöer. Det går fortfarande att lämna in nya objektförslag till projektet.

Projektet SOTKA-våtmarker hör till jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma livsmiljöprogram Helmi, som främjar den biologiska mångfalden i Finland.

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi