Siirry sisältöön

Finlands viltcentral tänder gnistan för viltvänligt skogsbruk

Kampanjen Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI, på svenska ung. Upptäck viltvänligt skogsbruk) genomförs i samarbete med Finlands Skogsstiftelse och uppmuntrar skogsägare och skogsproffs att se på skogsbruk som en övergripande satsning till förmån för naturen, viltet och virkesproduktionen. Kampanjen pågår till slutet av år 2015.

Kampanjen KIRI uppmuntrar till att bekanta sig med anvisningarna för viltvänligt skogsbruk och strävar till att öka kunskapen om sådana metoder inom skogbruket, som särskilt gynnar skogsfåglarna. Målet är att viltvänligt skogsbruk ska bli en del av vardagen inom skogsnäringen. En välmående viltvänlig skog producerar förutom skogshönsfåglar även virke, bär och ett omväxlande landskap. Viltvänligt skogsbruk har i framtiden en allt viktigare roll, för att det förenar olika användningsformer av skogen då efterfrågan på virke ökar. En samproduktion av de olika användningsformerna för skogen stöder härigenom även skogsägarnas mål och värderingar.

Med anvisningarna för viltvänligt skogsbruk vill man göra hanteringen av ekonomiskogarna mångsidigare. Kostnadseffektiva och markägarorienterade praktiska anvisningar utgör inget hinder för virkesproduktion och orsakar inte tilläggskostnader för skogsägarna. Tvärtom kan en sådan virkesproduktion, som inte tystar ner tjäderns spel, i framtiden utgöra ett försäljningsargument för finländsk skogsnäring.

Hösten 2015 syns kampanjen KIRI i skogsrelaterade tidningar, på nätet, i sociala medier och på Skogsmässan.

Läs mer om viltvänligt skogsbruk.

Bild: Seppo Leinonen

Extra information

Rantala, Mirja

  • Kommunikationsplanerare
  • Kommunikation
  • 029 431 2125
  • mirja.rantala@riista.fi

Svensberg, Marko

  • Specialplanerare
  • Vilthushållning
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi