Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus luo Kipinää riistametsänhoitoon

Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä toteutettava Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI) herättelee metsänomistajia ja metsäammattilaisia ajattelemaan metsänhoitoa kokonaisvaltaisena panoksena luonnon, riistan ja puuntuotannon hyväksi. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

KIRI-kampanja innostaa tutustumaan riistametsänhoidon ohjeisiin ja pyrkii lisäämään tietoa metsänhoidon menetelmistä, jotka suosivat erityisesti metsäkanalintuja. Tavoitteena on saada riistametsänhoito osaksi metsätalouden arkea. Hyvinvoiva riistametsä tuottaa metsäkanalintujen lisäksi puuta, marjoja ja vaihtelevaa maisemaa.  Riistametsänhoito on tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa, sillä se yhdistää metsän eri käyttömuotoja puunkysynnän kasvaessa.  Metsän eri käyttömuotojen yhteistuotanto tukee näin myös metsänomistajien tavoitteita ja arvoja.

Riistametsänhoidon ohjeilla halutaan monipuolistaa talousmetsien käsittelyä. Kustannustehokkaat ja maanomistajalähtöiset käytännön ohjeet eivät estä puuntuotantoa eivätkä aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia. Päinvastoin puuntuotanto, joka ei hiljennä metson soidinta, voi tulevaisuudessa toimia suomalaisen metsätalouden myyntivalttina.

KIRI-kampanja on esillä syksyllä 2015 metsäalan lehdissä, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja Metsämessuilla.

Tutustu kampanjan verkkosivuihin ja riistametsänhoidon ohjeisiin.

Kuva: Seppo Leinonen

Lisätietoja

Rantala, Mirja

  • Viestintäsuunnittelija
  • Viestintä
  • 029 431 2125
  • mirja.rantala@riista.fi

Svensberg, Marko

  • Erikoissuunnittelija
  • Riistatalous
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi