Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en kommunikationsplanerare

Finlands viltcentral söker en kommunikationsplanerare till Helsingfors.

Till uppgifterna hör att

 • delta i planeringen, utvärderingen, utvecklingen, koordineringen och realiseringen av den interna och externa kommunikationen samt att bistå övriga delar av organisationen med kommunikationsstöd
 • delta som redaktör i utgivningen av tidningen Jägaren som utkommer sex gånger om året på svenska och finska, både som tryckt tidning och som webbtidning, samt att leda ungdomsredaktionen
 • delta i utgivningen av publikationen För viltet som utkommer på svenska och finska och vänder sig till intressegrupperna
 • ansvara för viltcentralens webbplatser, sociala medier, podcaster och interna kommunikation
 • delta i viltcentralens projekt och ansvara för projektkommunikationen
 • delta i skötseln av mediakontakterna och representera Finlands viltcentral i olika samarbetsgrupper

Vi förutsätter

 • högre högskoleexamen i lämplig bransch
 • redaktions- och webbkommunikationskunnande samt gedigen erfarenhet av och prov på motsvarande kommunikationsuppgifter
 • erfarenhet av planering och realisering av projektkommunikation
 • förmåga att arbeta med ungdomar och leda ungdomsredaktionen
 • erfarenhet av webbtidningar och podcast
 • kännedom om vilt- och miljöbranschen
 • utmärkta kunskaper i finska samt förmåga att skriva texter med flyt och editera andras texter
 • kreativitet, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • positiv attityd och utmärkt samarbets- och interaktionsförmåga
 • kunskaper i svenska och engelska

Vi räknar som fördel

 • kännedom om hur den offentliga förvaltningens organisation fungerar

 

Den anställda tillträder den 1.1 2022 eller enligt överenskommelse. Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals centralbyrå i Helsingfors. Lönesättningen följer gällande kollektivavtal för branschen.

Mejla din fritt formulerade ansökning med meritförteckning senast den 8.10 2021 kl 16.00 till adressen kirjaamo@riista.fi och en kopia till klaus.ekman@riista.fi.

 

Ytterligare information: kommunikationschef Klaus Ekman, klaus.ekman@riista.fi eller tfn 029 431 2103

 

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som leds av jord- och skogsbruksministeriet. Den har 16 regionkontor med inalles cirka 75 funktionärer. Organisationen är expert på hållbar vilthushållning, verkställer viltpolitiken och sig ålagda offentliga förvaltningsuppgifter samt stöder verksamheten i de nästan 300 jaktvårdsföreningarna i vårt land. Tidningen Jägaren som vi ger ut når samtliga drygt 300 000 jägare och är därmed en av landets mest lästa tidskrifter.