Siirry sisältöön

Färre älglicenser och fler hjortlicenser i Nyland än förra året

Inför inkommande höstens jaktsäsong beviljades det färre jaktlicenser för älg och fler jaktlicenser för vitsvanshjort än i fjol. Älgstammen varierar inom landskapet och på vissa områden är stammen glesare än målet. Tillväxten av vitsvanshjortstammen har stannat, målet är att minska stammen på täta områden.

Finlands viltcentrals har i Nyland inför höstens jaktsäsong beviljat 1787 jaktlicenser för älg och 10854 jaktlicenser för vitsvanshjort. För dovhjort har det beviljats 233 licenser. Antalet älglicenser har minskat från i fjol med ca 27 procent och antalet vitsvanshjortlicenser har ökat ca 10 procent. Med en jaktlicens på hjortdjur kan skjutas ett vuxet djur eller två kalvar. Inkommande höstens bytesmängd för älg torde vara lägre än förra året, då det fälldes 2348 älgar.

Utav Nylands fem älgförvaltningsområden har Nylands regionala viltrådets målsättningar nåtts på två. På två älgförvaltningsområden är stammen en aning glesare än målet och på ett område är stammen tätare. Nylands mål på totala mängden älgar är ca 4 100 individer. Uppfyllandet av målen följs upp med hjälp av Naturresursinstitutets stamuppskattning, enligt vilken det förra vintern fanns ca 3 750 älgar i Nyland.

 

Rekordantal jaktlicenser för vitsvanshjort

Det har inte ställts några riksomfattande mål för skötseln av vitsvanshjortstammen. Nylands regionala viltråd har som målsättning att stoppa tillväxten på landskapsnivå och minska på stammen i de områ-den där hjortstammen är tät. Man lyckades stoppa stamtillväxten förra säsongen på landskapsnivån, men på vissa områden med tät stam växte stammen ytterligare. I Nyland beviljades det såsom förra året ett rekordantal licenser för vitsvanshjort, så det finns tillräckligt med licenser. Bytet av vitsvanshjortar stiger troligen från i fjol, då det fälldes 10 395 hjortar. Vitsvanshjortstammen i landskapet finns rikligast i västra Nyland, där huvuddelen av jaktlicenserna också har beviljats. I Östra Nyland är hjortstammen fortfarande på många håll gles.

Finlands viltcentral uppmuntrar jägarna speciellt på täta hjortområden att inleda jakten direkt i början av säsongen i september. På grund av möjlig snöbrist på vintern lönar det att förbereda sig för att ta i bruk också andra fångstmetoder än vaktjakt. Till exempel genom att bjuda med hundförare och skyttar som gäster till jakten när det är möjligt kan man öka effektiviteten på sällskapsjakten under dåliga snöförhållanden.

Verksamhetsledare i lokala jaktvårdsföreningar, kontaktuppgifter från viltcentralens hemsida

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi