Siirry sisältöön

Elstängsel skyddar biodlingar mot björnar

Björnar som vaknar ur sin vintersömn är hungriga, och vissa försöker mätta sin kurrande mage genom att plundra bikupor. Björnar orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. Skadorna kan förebyggas med elstängsel, vilka bör sättas i funktionsdugligt skick innan björnarna går ur sina iden.

Finlands viltcentral har i samarbete med Finlands Biodlares Förbund utvecklat metoder för att skydda biodlingarna. Elstängsel har konstaterats vara en fungerande och kostnadseffektiv metod, trots att det medför arbete och utgifter för biodlaren. En björn som har fått en elstöt respekterar i allmänhet elstängslet och lämnar bisamhällena i fred.

– Björnen är ett mycket klokt djur: ett stängsel skyddar inte om man har försummat underhållningen av strömkällan, eftersom björnen lätt hittar den svaga länken i stängslet, säger viltplanerare Teemu Lamberg från Finlands viltcentral.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentral särskilt bidrag för anskaffning av skyddsmaterial för förebyggande av skador orsakade av stora rovdjur. Med undantag av strömkällan är tillbehören för elstängsel kostnadsfria för biodlaren. Biodlare kan beställa stängselpaket från Farmcomp Oy.

Dessutom testar man bland annat användning av ljudskrämmor för förebyggande av björnskador. Förhoppningen är att ljudskrämmorna ska hålla björnarna borta från biodlingen tills man hinner skydda den med elstängsel.

– Försöken med ljudskrämmor fortsätter i vår. Avsikten är att sätta upp ljudskrämmor i anknytning till viltkameror, för att kunna dokumentera den eventuella effekten, säger Lamberg.

– Det rekommenderas att dispenser i stamvårdande syfte under jaktsäsongen används för björnar som har orsakat skador. I den frågan är samarbetet mellan biodlare och lokala jägare viktigt, konstaterar Lamberg.

 

Björnskador på bisamhällen

Björnstammen har brett ut sig över hela landet och orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. I fjol ersattes skador för cirka 120 000 euro (år 2020 för cirka 170 000 euro). Biodling är en vanlig näringsgren eller binäring, och i Finland finns för närvarande uppskattningsvis cirka 3 000 biodlare.

– Alla björnar är inte intresserade av bikupor, men vissa individer specialiserar sig på dem som näringskälla. De största skadorna uppstår på våren, då hungern driver björnarna ur deras iden, och på hösten, när de tankar näring inför vintersömnen, säger Lamberg.

Skademängderna ökar på områden där det finns flera biodlare eller yrkesodlare med flera biodlingar. En enda björn kan orsaka skador på ett område som omfattar flera kommuner.

När en skada har inträffat ska man genast anmäla den till landsbygdsnäringsmyndigheten på orten. Alla biodlare kan ansöka om ersättning för skador orsakade av björn. Ansökan om skadeersättning kan skickas elektroniskt via Livsmedelsverkets e-tjänst Vipu. Under ett kalenderår ersätts skador till ett sammanlagt värde av över 170 euro till sitt fulla belopp.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning rörde det sig 2 670–2 800 över ett år gamla björnar i våra skogar före jaktsäsongen 2021.

Anvisning för anläggande av skyddsstängsel för biodlingar (hunaja.net)

Vipu-tjänsten (ruokavirasto.fi)

 

Tilläggsuppgifter

Teemu Lamberg, viltplanerare, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2212

Maritta Martikkala, biodlingsrådgivare, Finlands Biodlares Förbund, tfn 050 303  0890