Siirry sisältöön

Du lockar väl inte björnen till din gård?

Björnar observeras särskilt mycket under våren och början av sommaren, då det finns knappt om föda i naturen och björnarna måste vandra mycket till och med under den ljusa tiden. Björnar skall inte medvetet matas eller lockas nära bosättning ens med doft av mat. Björnen är ett stort rovdjur som orsakar stor fara och skada då den blir tamare.

Nu för tiden kan björnen påträffas var som helst i Finland. Trots sin storlek är björnen en tyst och obemärkt skymnings vandrare som med tack vare sina utmärkta sinnen väjer för människan. Spår av tassar, stora exkrement högar samt rivna stammar och getingbon är vanligen de första tecknen på närvaro av björn. Ofta ser man björnen först då den uppför sig exceptionellt orädd.

Björnen är ett läraktigt djur och granskar år efter år fångstplatser som den upptäckt har varit goda. Man kan förebygga domesticeringsproblemet med att det inte finns någon lockande föda för björnar som erbjuds av människan. Då stugsäsongen nu inleds är det skäl att komma i håg, att inte lämna matrester på gården och i avfallskärl som frestar björnarnas skarpa luktsinne. Även fälljägare har orsak att sköta om så att inte gillrade fällor som lämnats i naturen under sommartid är utan bete.

Då viltkamerorna har blivit mer allmänt förekommande har också intresset väckts för att med dessa också följa björnar och i fotograferingssyfte har man i terrängen anlagt mindre lockplatser. Det är alltid skäl att komma i håg, att man också med små åtlar vänjer björnen vid lukten av människor, och i frågavarande verksamhet rekommenderas inte. Att anlägga en åtel är dispensbelagt och också reglerat beträffande betet.

Björnar som uppför sig nyfiket eller likgiltigt mot människor fördrivs aktivt för att bevara skyggheten mot människan. Polisen ansvarar för skötseln av hotfulla situationer mot den allmänna säkerheten. Till polisens hjälp vid fördrivningsuppdrag fungerar storviltsassistens-tjänstehjälpsorganisationen som upprättshålls av jaktvårdsföreningarna, vars utbildade jägare har tillgång till erfarna hundar och andra lämpliga redskap för fördrivning. Händelser, där man varit tvungen att avliva en hotfull björn, är sällsynta.

Läs mera om björnen (suurpedot.fi)

Tilläggsuppgifter Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter