Siirry sisältöön

Dispenser för stamvårdande jakt på lodjur har beviljats

Finlands viltcentral har beviljat 300 dispenser för stamvårdande jakt på lodjur för jaktsäsongen som inleds den 1 december.

Finlands viltcentral beviljade dispenser för jakt på lodjur i de ansökningsområden där lodjursstammen är tät och dess utveckling är uppåtgående eller stabil. I dispensövervägandet beaktades den stamuppskattning som Naturresursinstitutet (Luke) har producerat samt kullarnas hemområden.

Dispensövervägandet styrdes av rättsliga avgöranden gällande stamvårdande jakt på lodjur och varg. Vid behandlingen av dispensansökningarna bedömdes lodjursstammens storlek och beskattningens nivå i de olika viltcentralsregionerna. Nivån för dispens överskreds inte om det inom ansökningsområdet inte hade gjorts tillräckligt många observationer av lodjurskullar.

Den stamvårdande lodjursjakt som grundar sig på förvaltningsplanen har visat sig fungera väl. Människorna har en accepterande attityd till lodjur och registreringen av observationer som utgör grunden för stamuppskattningen är täckande och kontinuerlig. Målet med jakten är att engagera lokalbefolkningen i bibehållandet av en gynnsam bevarandestatus för lodjursstammen genom att reglera stammens tillväxttakt med hjälp av jakt.

Luke uppskattade att det finns 2 390–2 575 över ett år gamla lodjur i Finland före jaktsäsongen. Enligt uppskattningen växte lodjursstammen jämfört med föregående år. Enligt den senaste uppskattningen fanns i Finland 438–468 lodjurskullar. Bytet för den stamvårdande jakten förra säsongen var 174 lodjur.

Lodjuret är det talrikaste av Finlands stora rovdjur och stammen är klassificerad som livskraftig. Stammen har en gynnsam bevarandestatus och är under tillväxt. Den nuvarande jaktbeskattningen möjliggör att stammen fortsätter växa.

Enligt Lukes uppskattning är en hållbar jaktbeskattning för lodjur 410 djur, det vill säga 16,9 procent av antalet fullvuxna lodjur. Den totala beskattningsgraden enligt de beviljade dispenserna är 12,4 procent.

Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte i olika områden (pdf)

 

lodjur
Bild: Mika Kimmo

 

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi