Siirry sisältöön

Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

Fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet är möjlig från och med början av oktober. För fångsten måste dispens ansökas från Finlands viltcentral. Dispensansökningar för fångst av lodjur i stamvårdande syfte bör lämnas in till Finlands viltcentral senast fredagen 7.8.2015.

Det rekommenderas att dispensansökningar för fångst av lodjur på renskötselområdet lämnas in elektroniskt på adressen luvat.riista.fi. Det är också möjligt att i stället för elektronisk ansökning sända in ansökningar per e-post eller per brev till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstam. Vid allokeringen av dispenserna tas särskilt avsevärda renskador i beaktande.

Överlappande dispenser för samma områden beviljas inte. Finlands viltcentral rekommenderar sökanden att innan ansökan inlämnas kontakta regionkontoret för att få reda på den aktuella ansökningssituationen.

Man strävar efter att dispensbesluten ska vara färdiga senast 21.8.2015, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden inleds.

Elektronisk ansökning

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi