Siirry sisältöön

Byte av jaktvårdsförening

Om du vill byta jaktvårdsförening eller inte höra till någon jaktvårdsförening, år 2022 måste man meddela om ändringen till jägarregistret senast 29.4.2022.

Man kan inte byta jaktvårdsförening mitt i jaktåret efter att man har betalt jaktvårdsavgiften.

Då man gör ändringsanmälan skall man meddela namn, jägarnummer samt den nuvarande och den nya jaktvårdsföreningen. Det skriftliga meddelandet undertecknas av jägaren själv. Meddelandet måste göras skriftligen per post eller per e-post.

En flyttningsanmälan som gjorts till Posti ändrar inte din jaktvårdsförening.

Den som har betalat jaktvårdsavgift kan vara medlem i den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde personen i fråga huvudsakligen jagar eller i den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde den kommun där personen har sitt hemvist finns. En person kan inte vara medlem i flera jaktvårdsföreningar samtidigt. Den som inte är medlem i en jaktvårdsförening ska antecknas i jägarregistret utifrån sin hemkommun. (Viltförvaltningslag 15 §)

 

Jägarregistrets kundtjänst

Öppet vardagar november–juni: kl. 9–16 och juli–oktober: kl. 8–18

Telefonnummer 029 431 2002

E-postadress metsastajarekisteri@riista.fi

Postadress: Jägarregistret, PB 22, 00331 Helsingfors

Extra information

Kelkka, Mari

  • Sakkunnig
  • Kundtjänst, jägarregistret
  • 029 431 2220
  • mari.kelkka@riista.fi

Mänty, Maria

  • Sakkunnig (Tjänstledighet)
  • Jvf-statsunderstöd och tillsyn, jägarregistret
  • 029 4312308
  • maria.manty@riista.fi