Siirry sisältöön

Lodjursjakt i stamvårdande syfte på renskötselområdet startar i början av oktober

Lodjur får fällas på renskötselområdet med stöd av dispens från början av oktober till slutet av februari. I år beviljades sammanlagt sju dispenser. Sex stycken lodjur kan fällas i Kajanaland och ett i Lappland.

Naturresursinstitutet har uppskattat att det på renskötselområdet före jaktsäsongen finns 65–80 lodjur som är över ett år gamla. Förra jaktsäsongen fälldes två lodjur på renskötselområdet med stöd av dispens i stamvårdande syfte.

Dispenserna har riktats till renskötselområdets södra delar och i synnerhet till Kajanaland, eftersom lodjur orsakar stora skador för renskötseln i området. Finlands viltcentral rekommenderar att fångsten i stamvårdande syfte i mån av möjlighet inriktas på de lodjursindivider som dödar renar.

Jord- och skogsbruksministeriet har inte begränsat antalet lodjur som får fångas med stöd av dispens inom renskötselområdet.

Utanför renskötselområdet startar jakten på lodjur i stamvårdande syfte med stöd av dispens den 1 december och pågår till och med den 28 februari. Finlands viltcentral besluter om dispenser utanför renskötselområdet i slutet av oktober.