Siirry sisältöön

Beslut om höstens älglicenser – antalet licenser minskade jämfört med ifjol

För inkommande jaktperiod beviljade Finlands viltcentral 32 900 jaktlicenser för älg vilket är 10 % mindre än förra hösten. Vilt- och fiskerforskningsinstitutet har uppskattat älgstammens storlek till ungefär 73 000 individer efter utgången av föregående jaktperiod. Efter sommarens kalvningsperiod uppskattas antalet älgar till ungefär 115 000. För jakt på vitsvanshjort beviljades 22 100 jaktlicenser.

I fjol var bytesmängden på älg i hela Finland 40 000 djur. Inkommande höst uppskattas bytesmängden bli en aning mindre. Med en jaktlicens får man fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

De senaste åren har älgstammen målmedvetet minskats och nu är antalet älgar i stora delar av landet på målsättningens nivå. Inom åtta av viltcentralens regionkontors områden är antalet beviljade licenser för inkommande period på samma nivå som föregående år eller aningen större. Antalet licenser minskade alltjämt i Norra Finland.

Jakten på licensbelagda hjortdjur börjar sista lördagen i september det vill säga i år den 28 september. Älg kan jagas till årets slut medan igen jakten på hjort slutar sista januari 2014. I Enontekis, Enare, Muonio och i Utsjoki är jakttiden för älg 1.-20.9. och 11.10.-30.11.

Hjortlicenserna koncentreras till Sydvästra Finland

I hela landet beviljades 22 100 jaktlicenser för vitsvanshjort och 161 jaktlicenser för dovhjort. Antalet är något större än i fjol. Vitsvanshjortstammarna är rikligaste i landets sydvästra delar, dit Finlands viltcentral beviljade över 90 procent av alla jaktlicenserna. Också i övriga Finland jagas vitsvanshjort i små mängder förutom i de fyra nordligaste och östra regionerna. På basen av antalet vitsvanshjortlicenser uppskattas bytet bli ungefär 20 000 – 23 000 hjortar.

Licenser för skogsren till Österbotten och Mellersta Finland

Med stöd av Finlands viltcentral beviljade jaktlicenser får skogsren jagas inkommande jaktperiod bara i Österbotten och i Mellersta Finlands regioner där skogsrenen orsakar betydande lantbruksskador. I Österbotten är det möjligt att fälla femton och i Mellersta Finland tre skogsrenar.

Tilläggsuppgifter:
Finlands viltcentrals regionala jaktchefer, se kontaktuppgifter på Riistaweb

Hjortdjurslicenser per region

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi