Siirry sisältöön

Berätta vad du tycker är felet med bestämmelserna som gäller miljöskyddet

Vilka miljöbestämmelser känns orimliga? Svar på denna fråga söker Finlands miljöcentrals webbenkät som kan användas till den 8 oktober. Syftet med enkäten är att klarlägga medborgarnas synpunkter på miljöskyddet. Målet är att få en helhetsbild av vilka lagar, bestämmelser eller åtgärder medborgarna anser vara orimliga, felinriktade eller fullständigt onödiga.

Du kan besvara den elektroniska enkäten i tjänsten Dinasikt.fi på adressen https://www.otakantaa.fi/miljobestammelser. Tjänsten blev tillgänglig den 24 september och kan användas i två veckors tid fram till den 8 oktober.

Nyheten på Finlands miljöcentrals webbtjänst