Siirry sisältöön

Beaktande av koronaviruspandemin vid jakten

  • I all verksamhet håller man tillräckliga säkerhetsavstånd.
  • I jaktens alla skeden beaktas deltagande personer som hör till riskgrupper.
  • Genomgång av bestämmelserna med stora jaktsällskap sker utomhus eller verkställs i smågrupper.

Tillvägagångssätt i mindre grupper:

  • Varje grupp har en egen dragare, som ska vara en till jaktvårdsföreningen anmäld jaktledare.
  • Jaktledaren och gruppdragarna kommer överens om dagens jaktanvisningar och områden på förhand t.ex. per telefon, e-post eller församlas.
  • Varje mindre grupp sköter om det fällda bytet ända fram till slakthuset (urtagning, transport, flåning) eller en separat grupp som sköter om byteshanteringen.

Byteshantering:

Endast personer som deltar i byteshanteringen kommer in i utrymmena. Även vi hämtning av köttandelar.

I byteshanteringsutrymmena måste man hålla en god hygien

  • Ytor och egna händer desinficeras före och efter hantering
  • I alla skeden hanteras kött, redskap och lådor med skyddshandskar på händerna
  • Rekommenderas att man använder ansiktsmask

Bytena hanteras i tur och ordning enligt ankomstordning. I stora utrymmen kan man hantera flera djur samtidigt förutsatt att man kan hålla säkerhetsavstånden

 

Jägarförbundets anvisningar (på finska):

Vanliga frågor (AVI)