Siirry sisältöön

Antalet dispenser för björn minskade ytterligare

Finlands viltcentral har beviljat 106 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte. Det är 91 dispenser färre än år 2022. Dispenserna har riktats till de områden där förutsättningarna för jakt med stöd av dispens uppfylls.

Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda totala kvoten för den kommande jaktsäsongen är 180 björnar. Förutom dispenserna ingår också renskötselområdets regionala kvot på 50 björnar i den maximala mängden.

Den dispensbaserade jakten i stamvårdande syfte anpassas årligen enligt målen för jakten och enligt björnstammen. Finlands viltcentral har fördelat de beviljade dispenserna så att de koncentreras till områdena med starkast björnstam, vilka huvudsakligen ligger i landets östra del.

Det beviljade antalet dispenser är mindre än det största tillåtna antal som möjliggörs med stöd av förordningen. Dispensantalet har i majoriteten av besluten begränsats utifrån stamuppskattningen för området i fråga samt enligt en beskattningseffekt som följer principen för hållbart nyttjande. Dispenser har inte beviljats för områden i vilka stammen utifrån Naturresursinstitutets material inte kan konstateras vara tillräckligt riklig.

Av fångstkvoten för renskötselområdet får 45 björnar fällas i den östra delen av renskötselområdet och fem i den västra. Genom jakten strävar man efter att minska de skador som björnar orsakar rennäringen.

Björnstammen i Finland har en gynnsam bevarandestatus. Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning finns det 1 740–1 925 björnar i våra skogar före jaktperioden. Förra jaktperiodens totala bytesmängd var 135 björnar, varav 61 fälldes i renskötselområdet.

Jaktsäsongen för björn börjar den 20 augusti.

Tabell: Björndispenser i stamvårdande syfte 2023 (PDF)

 

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi