Siirry sisältöön

Ansökan om jaktlicenser för hjortdjur öppnade i Oma riista

Idag öppnade ansökan om jaktlicenser för hjortdjur i tjänsten Oma riista. I fjol ansöktes om 2 389 jaktlicenser för hjortdjur via tjänsten. Nästan alla ansökningar om jaktlicenser för hjortdjur görs nuförtiden elektroniskt.

De jaktlicenssökanden som är mest aktiva har under våren förberett sina ansökningar genom att uppdatera arrendeavtal och kartor samt reda ut oklarheter som framkommit under tidigare år. I synnerhet kartorna är det bra att kontrollera en extra gång innan man skickar in ansökan, och försäkra sig om att områdena motsvarar jakträtten för hjortdjur under den förestående säsongen. Genom noggranna förberedelser kan man undvika begäran om tilläggsutredning från Finlands viltcentral under försommaren.

Hjortdjursjakten är målinriktad och beaktar de problem som orsakas av djuren. Under våren uppdaterades målen för älgtätheten, och också för vitsvansstammen satte man upp mål för områdena med tätast stam. Utifrån målen utarbetas beskattningsplanerna för älgförvaltningsområdena och jaktvårdsföreningarna. Jaktvårdsföreningarna informerar licenssökandena i sina områden om resultaten av planeringen, varefter sökandena fattar beslut om antalet jaktlicenser som behövs vid höstens jakt.

Ansökningstiden avslutas fredagen den 30 april 2021 kl. 16.15. För att undvika problem i sista minuten lönar det sig att lämna in ansökan i god tid.