Siirry sisältöön

Älgjakten i full fart inkommande veckoslut

Inkommande veckoslut inleds älgjaktens andra del i Lappland efter brunstfredningsperioden. I övriga delar av landet har man från och med början av september kunnat jaga älg genom vaktjakt vid åkrar och på lördagen börjar även jakten med hund och drev.

För höstens och vinterns jakt finns det 52 771 jaktlicenser för älg och 36 191 för vitsvanshjort för användning. Med en licens får man som huvudregel fälla ett fullvuxet djur eller två kalvar.

– Älgjakterna är traditionellt årets höjdpunkt för många jägare, och i år förutspås bytesmängden bli betydligt större än de senaste åren. I år beviljades det omkring en fjärdedel fler jaktlicenser för både älg samt vitsvanshjort jämfört med året innan, berättar jaktchef Jani Körhämö från Finlands viltcentral.

De nya jakttiderna för hjortdjur har tagits i bruk under innevarande jaktsäsong. Jaktstarten för den egentliga älgjakten sköts fram med omkring två veckor i största delen av landet och den fullskaliga jakten börjar andra lördagen i oktober. Jakten i Lappland delas i två perioder, varav den första var i början av september.

– Med förändringen ville vi freda älgen under brunstperioden, vars höjdpunkt infaller på bägge sidor om månadsskiftet september-oktober. För att förhindra skador tilläts jakt med vaktjakt vid åkrar redan i början av september, säger Körhämö.

Älgstammen har ökat på många platser enligt de uppskattningar som Naturresursinstitutet producerat. I de ställda målen för älgförvaltningsområdena siktar man mot en vinterstam på 65 000 -103 000 individer. Med den kommande höstens jakt siktar man till att reglera älgstammen till målsatt nivå.

Jakt på vitsvanshjort i full skala har varit tillåtet redan från sista lördagen i september. Vitsvanshjort stammen har ökat och stammen koncentreras till Södra och Sydvästra-Finland.

 – För att minska på hjortkrockar rekommenderas att jakten inriktas till början av hösten, så att det mot slutet av hösten skulle finnas mindre hjortar i trafiken, berättar Körhämö.

 

Etisk älgjakt

Den höstliga älgjakten är en traditionell förenings- och sällskapsjakt, i vilken årligen deltar över 100 000 tusen jägare i Finland. Älgjaktens etiska regler som producerats av Finlands viltcentral påminner jägarna om goda kutymer vid jakt på hjortdjur.

Till exempel hjortdjurens kalvskydd är för jägarna en av de mest centrala etiska reglerna. Jägarna bör därför se till att man vid jakten inte fäller älgkor med kalvar. Därtill bör man fästa uppmärksamhet vid ordnande av en säker jakt, respekt för bytet och ett vänligt bemötande mot andra som rör sig ute i naturen.

Älgjaktens etiska regler

Tilläggsuppgifter: Jani Körhämö, jaktchef Finlands viltcentral

tel. 029 431 2281