Siirry sisältöön

Älgjakten fortsätter i etapper

Älgjakten fortsätter i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski lördagen den 2 oktober 2021, och samtidigt startar den egentliga jaktperioden för älg också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga delar av landet startar den egentliga älgjaktperioden en vecka senare, dvs. den 9 oktober 2021. Jakten på vitsvanshjort är redan i full gång.

Älgjaktens första period startade i Lappland samt i Kuusamo och Taivalkoski i början av september och avslutades den 21 september i och med brunstfredningen. I övriga delar av landet har älgjakt varit tillåten i form av vaktjakt sedan början av september. När den egentliga jaktperioden startar är också andra jaktformer tillåtna. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2022.

Under höstens och vinterns jakt finns 41 631 jaktlicenser för älg, 77 881 för vitsvanshjort, 507 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får man fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen. Antalet jaktlicenser för älg minskade med cirka 13 procent jämfört med i fjol. Antalet jaktlicenser för vitsvanshjort är cirka en fjärdedel större än i fjol, och därmed större än någonsin tidigare.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar minskade älgstammen genom förra säsongens jakt med cirka 10,6 procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 82 100 älgar (95 % konfidensintervall 70 500 – 95 400 älgar).  Älgstammen har under de senaste åren minskats genom jakt. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

 

Cirka 6 000 hjortar fälldes under början av säsongen

Jakt på vitsvanshjort har varit tillåten i form av vaktjakt sedan början av september och fullskalig jakt sedan sista lördagen i september. Målet med jakten är att minska den rikliga vitsvanshjortstammen i Södra Finland och Sydvästra Finland.

För att minska antalet hjortkrockar rekommenderas att jakten koncentreras till förhösten. På så vis finns det färre hjortar i trafiken under senhösten och hela jaktperioden används effektivt för att minska stammen. Under den så kallade vaktjaktperioden 1–24.9 fälldes cirka 6 000 vitsvanshjortar, vilket är något färre än under motsvarande tid i fjol.

Jaktperioden för vitsvanshjort avslutas den 15 februari 2022.

 

Bytesuppgifterna uppdateras snabbare än tidigare

 Enligt ändringen i jaktförordningen ska anmälan om varje fällt hjortdjur göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att djuret har fällts. Jaktföreningar och jaktsällskap rekommenderas föra in uppgifterna om fällda djur, och om älg- och vitsvansobservationer som görs i samband med jakten, i den elektroniska tjänsten Oma riista. På så vis kan man följa med bytes- och observationsuppgifterna i det egna jaktområdet och använda insamlade uppgifter vid planeringen av jakten.

Lägesinformation på regionnivå om älgjaktens framskridande kan man se i Naturresursinstitutets tjänst https://riistahavainnot.fi, som är tillgänglig för alla.

Tilläggsuppgifter: Jani Körhämö, Finlands viltcentral tfn 029 431 2281

Regionala uppgifter från jaktcheferna, kontaktuppgifter