Siirry sisältöön

Älgjakten börjar under veckoslutet

I största delen av Finland börjar älg- och hjortjakten den sista lördagen i september, det vill säga 26.9. i år. I älgjakten deltar årligen över hundratusen jägare.

Finlands viltcentral beviljade för inkommande jaktperiod 37 400 älgjaktlicenser, vilket är drygt 10 procent mer än senaste höst. Jämfört med föregående år ökade antalet licenser i så gott som alla viltcentralsregioner, dock jämförelsevis mest i Södra Tavastland, Sydöstra Finland och Uleborgs regioner. I Norra Tavastland, Norra Karelen och Österbotten beviljades nästan lika många licenser som senaste år. För hela landet beviljades för jakt på vitsvanshjort 25 800 jaktlicenser, vilket är omkring 13 procent mer än senaste år.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning fanns det i Finland omkring 82 000 älgar kvar efter fjolårets jaktperiod och efter vårens kalvningsperiod omkring 126 000. I största delen av landet är älgstammen på den målsättningsnivå som fastställts av de regionala viltråden. Senaste år var älgbytet i hela Finland omkring 39 500 djur. Man uppskattar att bytet stiger till omkring 45 000 individer inkommande höst. Med en jaktlicens får man fälla en vuxen eller två kalvar.

Skillnader i jaktstarten

En del av jaktföreningarna och -sällskapen särskilt i Södra Finland flyttar frivilligt på starten av älgjakten till oktober. Då löven fallit av träden, är sikten i skogen bättre och vid kallare väder lyckas nedkylningen av bytet lättare. I Norra Finlands förhållanden går man vanligtvis på jakt genast den första dagen.

Finlands viltcentral publicerade tidigare i år en handboksserie Jaktledarens grundkunskaper, där det finns nyttig information om olika skeden i älgstammens skötsel, älgens biologi och reglering av älgstammens utveckling. Handböckerna är särskilt avsedda för jaktledarna, men det finns nyttig information i dem för alla jägare innan jakten startar.

Älgjakten pågår till slutet av december och jakten på hjort ända till slutet av januari. Undantag är Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki, där älgjakten indelas i två perioder på grund av brunsttidens kulmen som infaller vid månadsskiftet september-oktober. På dessa områden får man jaga älg 1.9.– 20.9. och 11.10.– 30.11.

Se upp för hjortdjurskollisioner i höstmörkret

Trafikanterna bör under höstarna beakta älgfaran i trafiken. Älgens brunsttid, höstmörkret och älgarnas vandring till vinterbetesområden ökar kollisionsrisken betydligt.

Man skall alltid meddela till nödcentralen om en hjortdjurskollision, fastän djuret skulle fortsätta sin gång efter krocken. Nödcentralen alarmerar, via storviltsassistens-hjälporganisationen (SRVA) som upprättshålls av jaktvårdsföreningarna, sakkunniga spårare till platsen som tar hand om de fortsatta åtgärder som situationen kräver. Kom ihåg att markera kollisionsplatsen med viltolycksmärket.

I Finland sker årligen omkring 4 000 hjortdjurskollisioner, varav nästan alla orsakar följdåtgärder. Jakten är den viktigaste metoden för att reglera hjortdjursstammarna och förebygga hjortdjursolyckor.

 

Tilläggsinformation
Finlands viltcentral regionkontorens jaktchefer, se kontaktuppgifter.