Siirry sisältöön

Åkerjakten på grågås och kanadagås inleds

Gåsflockar kan orsaka skador på skörden på sensommaren. Jakten på grå- och kanadagäss inleds på åkrar den 10 augusti. Med den tidigarelagda jakten vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra användningen av viltresursen.

 

Jakt på grågås under tidsperioden 10.8 – 20.8 kl. 12 är tillåten med följande begränsningar:

  • Jaktområde: åkrar i kustområdet, vilka används för allmän spannmåls- och annan växtproduktion i avsikt att producera skörd till försäljning eller som föda åt produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar får inte nyttjas vid jakten.
  • Användning av föda som lockbete är förbjuden vid jakt under perioden 10.8–20.8 kl. 12
  • Skyldighet att göra fångstanmälan.Fångsten registreras i Oma riista eller meddelas på blankett för fångstanmälan. Gäller också 20.8–31.12.
  • Den jägarspecifika kvoten är två grågäss per dygn.Gäller också 20.8–31.12.

 

Grågås är traditionellt en kustart och håller först nu på att breda ut sig till insjöarna. Därför är den fredad i inlandet och jakten på kusten är begränsad. Vid stamförvaltningen balanserar men mellan att trygga utbredningen i inlandet och förebygga skador på odlingar. Det finns inte behov av att minska den totala stammen. Med jägarspecifik kvot och förbud mot användning av föda som lockbete vid åkerjakt strävar man efter att trygga livskraften för gåsstammen och möjligheterna att förhindra skador.

 

Jakt på kanadagås 10.8–20.8 kl. 12 

Stammarna av kanadagås är rikliga och klarar jakten väl.

Åkerjakt på kanadagås är tillåten i hela landet på åkrar som är i allmän spannmåls- eller annan växtproduktion i avsikt att producera skörd till försäljning eller som föda åt produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar får inte nyttjas vid åkerjakt på kanadagås.

 

Vanlig jakt på grå- och kanadagås startar den 20.8 kl. 12.

Utanför åkrarna startar jakten på grå- och kanadagäss liksom jakten på övriga sjöfåglar den 20 augusti kl. 12. Skyldigheten att göra fångstanmälan för grågås samt den jägarspecifika kvoten på två fåglar per dygn gäller hela året.

 

Identifiera innan du skjuter

Bland gässen finns fredade arter, som inte får jagas. Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga olika arter. På Finlands viltcentrals sidor (https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/) finns information om jakttider och områden med jaktförbud. På Viltinfo (https://www.riistainfo.fi/sv/hemsida/) kan man uppdatera sina färdigheter i artkännedom

 

Tilläggsuppgifter:

Tilläggsuppgifter fås av regionernas jaktchefer och viltplanerare, se https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

 

Jakttiden för grågås 2022