Siirry sisältöön

Vitsvanshjort bytet 22 135 individer – hjortstammens nedgång bröts

Under jaktperioden som slutade sista januari fälldes 22 135 individer. Antalet är något så när samma som året innan. Också dovhjort fälldes i motsvarande mängd till föregående år, 75 individer.

Jakten på vitsvanshjort, dovhjort och skogsren började 29. september och slutade sista januari. I hela landet fanns att använda 21 700 jaktlicenser för vitsvanshjort, för dovhjort 186 licenser och för skogsren 35 licenser. Med en hjortdjurslicens får man fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

Man fick i hela landet ungefär lika många vitsvanshjortar som byte som året innan, trots att antalet licenser som fanns att använda var ungefär 13 % mindre än föregående år. Detta beror på jaktlicensernas förhöjda användningsgrad. Av vitsvanshjortens totala bytesmängd var andelen kalvar ungefär 58 %, och av fällda vuxna vitsvanshjortar var ungefär 59 % bockar.

Efter utfört inventeringsskede verkar vitsvanshjortstammens utveckling ha stabiliserats, till och med ha vänt uppåt. Bytesmängden som nu fällts är ändå klart mindre än vid toppåren 2008-2011, då man i Finland årligen fällde över 25 000 vitsvanshjortar. På många områden har man medvetet försökt begränsa stammen för att minska antalet vitsvanshjortkollisioner.

Kärnområdet för förekomsten av vitsvanshjort ligger i Sydvästra Finland; i Egentliga Finlands, Nylands, Södra Tavastlands, Satakundas och Norra Tavastlands regioner. Från dessa områden kommer också den överlägset största delen av den totala bytesmängden av vitsvanshjort, ungefär 97 %. I små lokala stammar påträffas vitsvanshjorten ända till Norra Savolax.

Byte av dovhjort, 75 djur, är nästan exakt lika stor som året innan. Också mängden dovhjortsbyte har minskat med nästan hälften från tidigare år. Över hälften av dovhjortarna fälldes i Nyland, därutöver fick man också byten i Egentliga Finland och Satakunda. På dessa områden förekommer lokala stammar av dovhjort.

Bytesmängden av skogsren var totalt 38 individer. Jaktlicenser beviljades endast i Österbotten och Mellersta Finlands region för att minska de av skogsrenen orsakade åkerskadorna.

Byte av vitsvanshjort

Tilläggsuppgifter från Finlands viltcentrals regionkontor, se kontaktuppgifter.

Extra information

Impola, Antti

  • Jaktchef, Satakunda
  • Viltråden
  • 029 431 2321
  • antti.impola@riista.fi

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi