Siirry sisältöön

Vinterns första dispenser för järv har beviljats till Kuusamo och Lappland

Finlands viltcentral har beviljat dispenser för att döda tre järvar som orsakar särskilt betydande renskador. De skadebaserade dispenserna har beviljats till renbeteslagen Kuusamo Kallioluoma och Oivangis gemensamma dispensområde samt till renbeteslagen Lappland Kuivasalmi och Lappland.

Syftet med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheter från tidigare år visar att järvarna orsakar mycket skada under vinter- och vårmånaderna, i och med att snöförhållandena är gynnsamma för järven. Mycket begränsade dispenser har beviljats till de livsmiljöer där järvindividerna har konstaterats orsaka särskilt betydande skada. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvbeståndet.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning anges den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2017–2018 vara åtta järvar. Enligt förordningen kan dispens beviljas endast för det förvaltningsområde som definieras i förvaltningsplanen för järvbeståndet och som omfattar det norra och östra renskötselområdet, där de renskador järven orsakat är störst.

Extra information

Tossavainen, Sami

  • Jaktchef, Lappland
  • Områden enligt JL 8 §
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi

Hepo-oja, Harri

  • Jaktchef, Uleåborg (Tjänstledighet)
  • Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi