Siirry sisältöön

Vilttriangelinventeringarna startar i slutet av juli

Förändringar i skogshönsfågelbestånden följs upp genom sommarinventering av vilttrianglarna. Frivilliga jägare inventerar årligen omkring 1 000 vilttrianglar, enligt vilka höstens jakttider bestäms.

 Resultatet av vilttriangelinventeringarna visar skogshönsfåglarnas (tjäder, orre, järpe, dalripa) täthet, andelen ungar, genomsnittlig kullstorlek och mängden hönor med ungar. Siffrorna berättar om antalet skogshönsfåglar jämfört med tidigare år och hur sommarens häckning har lyckats. Den inkommande höstens jakttider bestäms utgående från resultatet av inventeringarna genast efter avslutad inventeringsperiod.

Tiden för sommarinventeringen av vilttrianglarna är 27.7–11.8.2019. Det lönar sig att lämna in resultaten omedelbart efter avslutad inventering via tjänsten riistakolmiot.fi. Resultat som lämnats in elektroniskt senast den 11.8.2019 hinner tas med som grund för förordningen om jakttider. Förordningen om jakttiderna för skogshönsfåglar skickas på remiss i mitten av augusti och träder i kraft strax innan jakten börjar. Jakttiderna för skogshönsfåglar finns på webbplatsen riista.fi från och med 7.9.2019.

 

 1 000 vilttrianglar, 12 000 kilometer inventeringslinje

– De senaste åren har sommarinventeringarna utförts på omkring tusen vilttrianglar. I genomsnitt deltar sex personer i inventeringen av en triangel det är fråga om en avsevärd insats av frivilliga inventerare, berättar jaktchef Olli Kursula från Finlands viltcentral.

Vilttrianglarna är permanenta inventeringsrutter, som har skapats för att följa upp förekomsten av skogsvilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är fyra kilometer lång, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 kilometer. En kedja bestående av tre inventerare som antecknar alla skogshönsfåglar som flyger upp från en sektor på 60 meter. Den inventerade arealen av en triangel är således 72 hektar. Som resultat av sommarinventeringen får man uppgifter om skogshönsfåglarnas täthet (individer/1 km) och nyckeltalen för ungproduktionen

 

www.riistakolmiot.fi

Tilläggsuppgifter:

Olli Kursula, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, expert, Naturresursinstitutet
tel. 029 5327 010, katja.ikonen@luke.fi