Siirry sisältöön

Vilttriangelinventeringarna pågår

Förändringar av viltdäggdjurens riklighet följs upp med hjälp av snöspårsinventeringar i vilt- och fälttrianglar. Snöspåren räknas i fälttrianglarna 1.1–28.2.2018. Inventeringstiden för vilttrianglarna är i södra och mellersta Finland 15.1–28.2.2018 och i norra Finland 15.1–15.3.2018. Vinterinventeringen av vilttrianglarna är den trettionde i ordningen och för fälttrianglarna den tjugonde. Arter som inventeras är däggdjursvilt, från ekorre till älg.

Resultaten av snöspårsinventeringarna kan returneras elektroniskt via tjänsten riistakolmiot.fi. I tjänsten hittar man inventeringsresultat från triangelinventeringarnas hela historia, den egna triangelspecifika rapporten, grunduppgifter om vilttriangelinventering, arter som inventeras samt anvisningar och handledning till de som utför inventeringarna.

För inventering behövs snö

För att inventeringen ska lyckas behövs ett sammanhängande snötäcke och så pass mjuk snö, att också spår efter små däggdjur kan upptäckas. För närvarande är inventeringsförhållandena tämligen goda i stora delar av landet. Eftersom vädret kan förändras från regn till sträng kyla på kort tid, lönar det sig att vara förberedd att inventera så fort föret är gynnsamt.

– Den milda och snöfattiga förvintern år 2017 var besvärlig från snöspårinventeringens sida sett.  I slutet av perioden fick vi snö även ända söderut, och till slut lyckades vi utföra inventeringen på över 700 vilttrianglar. I allmänhet lyckades fälttriangelinventeringen bra på de snöfattiga odlingsområdena i södra och västra Finland, och material fick vi från 130 fälttrianglar, säger Finlands viltcentrals jaktchef Olli Kursula.

Största delen av arterna i vinterinventeringe var i perspektivet av hela landets medeltal som tidigare, även om regionala förändringar både till och från förekom.

 Vad är en vilttriangel?

Vilttrianglarna är stationära inventeringslinjer, som har anlagts för att följa upp förekomsten av skogslevande vilt. En vilttriangel är en liksidig triangel, vars sida är 4 km, och den totala inventeringslinjen är alltså 12 km. Inventeringarna utförs av jägare på frivillig basis.

Fälttriangelinventeringen har utvecklats från vilttriangelinventeringen till lantbruksmiljö, som bildas av skog och bebyggelse en söndersplittrad och småskalig syd- och västfinländsk landskapsmosaik, för uppföljning av viltstammarna. Längden på fälttriangelns sidor är 2 km.

Under de senaste åren har under sommarinventeringen inventerats cirka tusen trianglar och under vinterinventeringen 700 trianglar. På vintern räknas spår av däggdjursvilt och vid sommarinventeringen räknas skogshönsfåglarna (tjäder, orre, järpe och ripa).

Tilläggsuppgifter

www.riistakolmiot.fi

Olli Kursula, jaktchef Mellersta Finlands viltcentral

t.029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, expert Naturresursinstitutet

t.0295327010, katja.ikonen@luke.fi