Siirry sisältöön

Viltinfo ger information om vilt och jakt

I juni publicerades Finlands viltcentrals nya utbildningssidor Viltinfo.fi, som informerar om finländskt vilt och finländsk jakt. På sidorna finns mångsidigt elektroniskt utbildnings- och undervisningsmaterial, som till exempel artkännedomsvideor, senaste nytt om ändringar i jaktlagstiftningen och ett stort utbud av olika kurser i anknytning till jakt. En nyhet på sidorna är läromedel om viltspår och viltspillning.

Webbplatsen Viltinfo.fi är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Utbildningssidorna uppdateras kontinuerligt och målet är att erbjuda ett mångsidigt innehåll som bygger på såväl videor som fotografier. Fysiska utbildningsevenemang som anordnas av Finlands viltcentral eller jaktvårdsföreningarna hittas lätt via evenemangssökningen.

– Viltinfo bygger på Finlands viltcentrals tidigare utbildningsportal på adressen utbildning.riista.fi. Innehållet i tjänsten har utökats och utformningen och användbarheten har förbättrats. Användningen av tjänsten kräver inte inloggning, utan den största delen av innehållet är tillgänglig för alla, berättar Marko Mikkola vid Finlands viltcentral.

Mångsidig information om vilt

Viltinfo.fi har tagits i användning för att de som är intresserade av viltfrågor så lätt som möjligt ska få tag på den information de behöver. På första sidan finns snabbval för olika användargrupper och ämnen, där till exempel jaktledare hittar allt material som hör till just deras arbetsbild. För lärare finns en egen avdelning med hjälpmedel för undervisning inom områden med anknytning till vilt. Det finns också information för dem som är aktiva i jaktvårdsföreningar. På sidorna finns dessutom länkar till olika samarbetspartners utbildningar.

Information för den som tänker börja jaga finns samlat i avdelningen Ny jägare, där den som är intresserad av jakt hittar behövlig information om hur man avlägger examen och var man kan köpa Handbok för jägare eller webbkurser. I materialet för nya jägare får man också tillgång till övningsuppgifter för jägarexamen.

På sidan med lagar och förordningar finns uppdaterad lagstiftning och de senaste ändringarna i anknytning till jakt. Denna del är viktig för alla jägare, eftersom det är varje jägares skyldighet att följa med de förändringar som kontinuerligt sker i lagstiftningen. I Viltinfo finns också anvisningar för användningen av tjänsten Oma riista.

– Vi hoppas att Viltinfo också ska inspirera erfarna jägare att både lära sig nytt och repetera sina kunskaper, konstaterar Marko Mikkola.

Vems är spåret?

En nyhet i Viltinfo är avdelningen om hur man känner igen spår och spillning av vilt, vilken har utarbetats i samarbete med Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund. Där presenteras sommar- och vinterspår av olika viltarter och viltfåglar samt deras spillning.

På sidorna finns ett stort antal artkännedomsvideor, med vilkas hjälp man kan träna sina färdigheter i artkännedom. Förutom artkännedomsmaterialet finns på Viltinfo även videor om byteshantering och olika jaktformer.

http://www.viltinfo.fi/

Tilläggsinformation:

Marko Mikkola, specialplanerare, Finlands viltcentral
029 431 2282, marko.mikkola@riista.fi