Siirry sisältöön

Vildsvinsstammen har hållits oförändrad

Naturresursinstitutets pressmeddelande 16.2.2022

Enligt Naturresursinstitutets beståndsberäkning är vildsvinsstammen oförändrad jämfört med i fjol. I januari 2022 omfattade stammen i genomsnitt cirka 3 100 vildsvin.

I Finland fanns i början av januari 2022 i genomsnitt 3 106 vildsvin (median). Konfidensintervallet 90 % för den beräknade stammen ger en population på 2 161–4 540 individer. Den geografiska fördelningen är densamma som under tidigare, med flest vildsvin i östra Nyland och i sydöstra Finland.

Kartan.
Vildsvinens utbredning och antal utifrån älgjägarnas uppskattningar från och med 2018.

Jakt bromsar ökningen av vildsvinsstammen

– Enligt beräkningarna är vildsvinsstammen i år ungefär lika stor som i fjol. Det rekordstora jaktuttaget på cirka 1 440 har bidragit till att stammen inte ökat på samma sätt som året innan, säger specialforskare Mervi Kunnasranta vid Naturresursinstitutet.

Beräknad vildsvinsstam har växt 2016-2021.
Beräknad vildsvinsstam (kvarvarande population) i Finland vid utgången av året.

De viktigaste informationskällorna för uppskattningen av antal och utbredning är jägarnas uppskattningar av antalet vildsvin i respektive områden i samband med älgjakt, uppgifter om jaktbyten och litteraturbaserade uppgifter om vildsvinets förökning och dödlighet. Uppgifter om vildsvinsstammens storlek och utbredning behövs i synnerhet för beståndsförvaltning och bedömning av riskerna för djursjukdomar, varav afrikansk svinpest (ASF) är störst.