Siirry sisältöön

Luke: Villisikakanta pysynyt vakaana

Luonnonvarakeskuksen tiedote 16.2.2022

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman kanta-arvion mukaan villisikakanta on pysynyt vakaana edellisvuoteen verrattuna. Kannan keskimääräinen koko oli noin 3 100 villisikaa tammikuussa 2022.

Suomessa oli tammikuun 2022 alussa keskimäärin 3106 villisikaa (mediaani). Kanta-arvion 90 % todennäköisyysväli on 2161–4540 yksilöä. Villisikojen pääasiallinen alueellinen levinneisyys vastaa edellisiä vuosia, eniten villisikoja on edelleen itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla.

Karttakuvat villisian levinneisyydestä.
Villisian levinneisyys ja runsaus 2018-2021.

Metsästys hillitsee villisikakannan kasvua

– Tämän vuoden kanta-arvio on samaa suurusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Ennätyksellinen noin 1440 villisian saalis on osaltaan vaikuttanut siihen, että kannan kasvu ei edellisvuoden tapaan ole jatkunut, toteaa erikoistutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Viivadiagrammi villisian jäävän kannan arviosta 2016-2021. Kehitys melko tasaista, mutta 2020 kasvua ollut enemmän.
Villisian jäävän kannan arvio 2016-2021.

Keskeisimpiä tietolähteitä runsauden ja levinneisyyden arvioinnissa ovat metsästäjien hirvenmetsästyksen yhteydessä tuottama arvio alueensa villisikojen runsaudesta, tieto saalismääristä sekä kirjallisuuteen perustuva tieto villisian lisääntyvyydestä ja kuolleisuudesta. Tietoa villisikakannan koosta ja levinneisyydestä tarvitaan erityisesti kannanhoitoon ja eläintautiriskien arviointiin, joista afrikkalainen sikarutto (ASF) on merkittävin.