Siirry sisältöön

Våtmarkerna myllrar av liv – följ med i direktsändning  

Finlands viltcentral planerar och restaurerar i samarbete med lokalinvånare tiotals våtmarker för att förbättra sjöfåglarnas häckningsresultat. Genom livesändningen Våtmarksliv (youtube.com) kan man under våren och försommaren följa med ändernas liv och leverne på en av de anlagda våtmarkerna. 

Ifjol var arbetsmaskinerna i gång på utvalda objekt inom projektet SOTKA-våtmarker och skapade fördämningar för reglering av vattennivån. Till en av dessa våtmarker kunde man nyligen leda in vårflödesvatten. Det grunda vattnet lockade snart till sig rikliga mängder flyttande fågelarter, som stannade till för att vila och äta.  Nu kan man följa med fåglarna och våtmarksnaturen från sin egen soffa.

– Det är fint att se så här snabba och konkreta effekter för naturen av utfört arbete. Det är ofta tidskrävande att arbeta med livsmiljöer, men att göra våtmarker med hjälp av fördämningar är jämförelsevis snabbt och förmånligt. Det är en glädje att följa med livesändningen och se resultatet av arbetet, dvs. sjöfåglar som trivs på våtmarken, säger Finlands viltcentrals planerare Elina Sorvali.

Hittills har SOTKA-våtmarker färdigställts i Egentliga Finland, Nyland, Lappland och Österbotten (kosteikko.fi). Den huvudsakliga uppgiften för våtmarkerna är att fungera som livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar, eftersom små andungar behöver grunda vatten under sina första levnadsveckor. Mängden våtmarker har genom tiderna minskat, vilket för sin del har påverkat sjöfåglarnas tillbakagång på grund av försvagade fortplantningsmöjligheter.

 

Jägarna som miljövårdare

Våtmarkerna gynnar förutom fåglar också många andra arter, samt vattenvården. Fördelarna med tanke på landskapets ökade mångfald och rekreationsanvändning är obestridliga. Våtmarkerna kommer att vara attraktiva miljöer för många fågel- och naturintresserade. Dessutom är jakt möjlig på SOTKA-våtmarkerna under strikta villkor, till vilka markägarna förbinder sig.

– Främjande av den biologiska mångfalden och jakt utesluter inte varandra, tvärtom. Fångsten av små rovdjur säkerställer en lyckad häckning, och genom att tillåta måttlig och hållbart genomförd jakt ges möjlighet att skapa våtmarker runtom i Finland. De för sjöfåglarna viktiga livsmiljöerna behövs också utanför naturskyddsområdena, säger Sorvali.

Våtmarkernas tillstånd observeras med hjälp av par- och kullinventeringar av sjöfåglar, vilka genomförs på SOTKA-våtmarkerna under minst fem år. Med hjälp av inventeringarna får man information om fågelstammarnas och miljöns tillstånd, vilket fungerar som stöd vid beslutsfattande. Vem som helst kan grunda en inventeringspunkt för sjöfåglar. Verksamheten organiseras av Naturresursinstitutet och Naturhistoriska centralmuseet.

 

Verkningsfullt arbete för livsmiljöer

Målet för det av jord- och skogsbruksministeriet finansierade projektet är att restaurera eller anlägga minst 40 våtmarker, på sammanlagt 400 hektar runtom i Finland. Kostnadseffektivitet och långsiktig, aktiv skötsel av våtmarken är huvudprinciperna för projektet. Våtmarker anläggs huvudsakligen med hjälp av fördämningar, med vilka vattennivån kan regleras så att den hålls lämplig året igenom.

Över hundra markägare har visat intresse för restaurering av våtmarker genom att skicka in objektförslag, och ansökningar tas fortfarande emot. De bäst lämpade objekten framskrider till planering och genomförande.

 

Tilläggsuppgifter: 

Våtmarksliv – livesändning från en SOTKA-våtmark (youtube.com)

www.kosteikko.fi

Projektets Facebook-sidor SOTKA-kosteikot (facebook.com)

 

Extra information

Hakonen, Holtti

  • Planerare
  • SOTKA
  • 029 431 2268
  • holtti.hakonen@riista.fi