Siirry sisältöön

Kosteikoilla kuhisee – seuraa suoraa lähetystä  

Suomen riistakeskus suunnittelee ja kunnostaa yhdessä paikallisten kanssa kymmeniä kosteikoita vesilintujen pesimätulosten parantamiseksi. Kosteikkoelämää-livelähetyksen (youtube.com) kautta voi kevään ja alkukesän aikana seurata sorsien vipeltämistä yhdellä toteutuneista kosteikoista. 

Työkoneet uurastivat viime vuonna SOTKA-kosteikot -hankkeeseen valituilla kohteilla ja muodostivat vettä pidättäviä valleja, patopenkereitä. Yhdelle näistä kosteikoista saatiin hiljattain nostettua kevättulvien vettä. Matala vesi houkutteli pian runsain mitoin muuttavia lintulajeja levähtämään ja ruokailemaan. Lintuja ja kosteikkoluontoa pääsee tarkkailemaan nyt kotisohvalta.

– On upeaa nähdä näin nopeasti ja konkreettisesti tehdyn työn vaikutukset luonnolle. Monesti elinympäristötyö on aikaa vievää, mutta patoamalla toteutetut kosteikot saadaan toteutettua verrattain nopeasti ja edullisesti. Livelähetyksen kautta on ilo näyttää työn tuloksia eli kosteikolla viihtyviä vesilintuja, Suomen riistakeskuksen suunnittelija Elina Sorvali kertoo.

SOTKA-kosteikoita on tähän mennessä valmistunut Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Lappiin ja Pohjanmaalle (kosteikko.fi). Kosteikoiden pääasiallinen tehtävä on toimia vesilintujen poikue-elinympäristönä: pienet sorsanalut tarvitsevat matalikoita ensimmäisinä elinviikkoinaan. Kosteikoiden määrä on aikojen saatossa vähentynyt, mikä on osaltaan vaikuttanut vesilintujen taantumiseen lisääntymismahdollisuuksien heikennyttyä.

 

Metsästäjät luonnonsuojelijoina

Kosteikoista hyötyvät lintujen lisäksi monet muut eliölajit, sekä vesiensuojelu. Hyödyt maiseman monipuolistumiselle ja virkistyskäytölle ovat kiistattomat. Kosteikot tulevat olemaan monen lintu- ja luontoharrastajan kiinnostuksen kohteena. Lisäksi metsästys on mahdollista SOTKA-kosteikoilla tarkoin reunaehdoin, joihin maanomistajat sitoutuvat.

– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja metsästys eivät sulje toisiaan pois, päin vastoin. Pienpetojen pyytäminen turvaa pesintöjen onnistumista, ja maltillisen kestävästi toteutettavan metsästyksen salliminen antaa mahdollisuuden luoda kosteikkoja laajasti ympäri Suomea. Myös muualla kuin luonnonsuojelualueilla tarvitaan vesilinnuille tärkeitä elinympäristöjä, Sorvali sanoo.

Kosteikkojen tilaa seurataan vesilintujen pari- ja poikuelaskentojen avulla, joita toteutetaan SOTKA-kosteikoilla vähintään viiden vuoden ajan. Laskentojen avulla saadaan tietoa lintukantojen ja ympäristön tilasta päätösten tueksi. Kuka tahansa voi perustaa vesilintulaskentapisteen. Toimintaa organisoivat Luonnonvarakeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo.

 

Vaikuttavaa elinympäristötyötä

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on kunnostaa tai perustaa vähintään 40 kosteikkoa, yhteensä 400 hehtaaria ympäri Suomen. Kustannustehokkuus ja kosteikon pitkäjänteinen, aktiivinen hoito ovat hankkeen pääperiaatteita. Kosteikot perustetaan pääasiassa patoamalla, jolloin vedentasoa voidaan säädellä vuoden mittaan sopivaksi.

Yli sata maanomistajaa on osoittanut kiinnostuksensa kosteikoiden kunnostukseen lähettämällä kohde-esityksen, ja hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Soveltuvimmat kohteet etenevät suunnitteluun tai toteutukseen.

 

Lisätietoja: 

Kosteikkoelämää-livelähetys SOTKA-kosteikolta (youtube.com)

www.kosteikko.fi

Hankkeen Facebook-sivut SOTKA-kosteikot (facebook.com)

 

Lisätietoja

Hakonen, Holtti

  • Suunnittelija
  • SOTKA-hanke
  • 029 431 2268
  • holtti.hakonen@riista.fi