Siirry sisältöön

VargLIFE projektet efterlyser företagare för utveckling av ny lösning för skydd av jakthundar

Finlands viltcentral letar efter en samarbetspartner som inom ramen för VargLIFE-projektet ska utveckla metoder som skyddar jakthundar mot vargangrepp.

VargLIFE förebygger hundskador orsakade av varg. Målet är att utveckla en metod för skydd av jakthundar i syfte att kunna ge hundarna ett bättre skydd mot skador vid vargangrepp än för närvarande. För utvecklingsarbetet har reserverats 100 000 euro som genom upphandling kommer att riktas till en kommersiell aktör för utveckling av en produkt. Finlands viltcentral ansvarar för åtgärden.

Ett informationsmöte om utveckling av skyddsmetoder ordnas för kommersiella aktörer 29.5.2020 kl. 13.00 via Skype.

Utvecklingsarbetet inleddes i april 2020 med ett diskussionsmöte dit representanter för rasföreningar bjöds in. Informationsmötet i maj riktar sig i första hand till kommersiella aktörer. Vid mötet ges information om de mer detaljerade målen för förebyggande av skador. Förhoppningen är att få deltagare från många olika områden, eftersom det kan finnas många olika slags metoder för att förbättra skyddet av hund.

– Vi önskar att produkten ska ha ett förmånligt anskaffningspris för användarna och lämpa sig för flera olika raser och olika förhållanden, säger Jaakko Alalantela, planerare vid Finlands viltcentral.

Kommersiella aktörer kan presentera produktidéer till och med 31.8.2020. Aktörerna bakom de tre bästa idéerna kallas till intervju och utifrån intervjuerna fattas under 2020 beslut om vilken produkt som ska utvecklas. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med jakthundsägare.

En förhandsannons om marknadskartläggningen finns på hankintailmoitukset.fi.

Förhandsanmälan till informationsmötet ska göras senast 27.5.2020 per e-post på jaakko.alalantela@riista.fi.

Mer information: Jaakko Alalantela, planerare, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2278