Siirry sisältöön

Utspridningen av rabiesvaccinbeten längs den sydöstra gränsen inleds

Kuva: Evira / Tiina Peltonen

Livsmedelssäkerhetsverket Evira inleder flygspridningen av rabiesvaccinbeten intill den sydöstra gränsen den 15 september. I cirka fem veckor därefter fäller man ned sammanlagt 180 000 vaccinbeten avsedda för små rovdjur.

Syftet med de årliga utspridningarna är att förhindra att sylvatisk rabies som förekommer hos vilda djur sprider sig till Finland.

Vaccinerna sprids ut längs den sydöstra gränsen inom en cirka 40 kilometer bred zon som sträcker sig från Ilomants till Vederlax och inom en 20 kilometer bred zon som sträcker sig längs sydkusten från östgränsen fram till Pyttis. Flygspridning sker inom en sammanlagd areal på cirka 10 000 kvadratkilometer. Flygningar görs dagligen klockan 7 – 21 under cirka fem veckors tid. Utspridningarna inleds i områdets norra delar.

Lämna betena i fred i terrängen

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen så, att de små rovdjuren inte lämnar betena oätna på grund av människolukt.

Betena fälls ned från ett flygplan med 60 – 70 meters mellanrum, avståndet av en flyglinje är en kilometer. Beten fälls inte ned på gårdsplaner, i tätorter eller i vattendrag.

”Om ett bete fallit ned intill bosättning, kan man förflytta betet till ett skogsbryn eller någon annan skyddad plats med hjälp av skyddshandskar. Om rikliga mängder beten påträffas inom ett mycket litet område eller på gårdsplanen till bostadshus, är det bäst att informera Evira om saken”, säger specialforskare Tiina Nokireki på Evira.

Vaccinbetena är cirka 5 x 4.5 x 1.5 cm stora och cirka 30 gram tunga bruna bitar med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna som innehåller försvagade rabiesvirus ligger i vätskeform i en foliekapsel inuti betena.

Agera snabbt om skadan händer

Om man råkar få vaccin på slemhinnorna i munnen, näsan eller ögonen ska man omedelbart skölja de kontaminerade partierna med rikliga mängder vatten i 15 minuters tid. Om man fått vaccin i öppna sår eller på skadad hud ska man tvätta såren med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid och därefter rengöra såren med 70 procentig alkohol. Därefter är det bäst att kontakta hälsocentralen.

Det är också bäst att hålla hundarna borta från vaccinbetena, eftersom några hundar börjat kasta upp eller annars må dåligt efter att ha slukat en vaccinkapsel.

Över eventuella skadeverkningar ska lämnas en anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Det är fritt fram att plocka bär och svamp i vaccinationsområdet.

Sänd in små rovdjur för uppföljningsundersökningar

Det är viktigt att rävar, mårdhundar och andra små rovdjur, som fällts eller annars avlidit i vaccinationsområdet eller dess omedelbara närhet, sänds in till Evira för uppföljningsundersökningar. Med hjälp av djurproverna följer Evira upp hur täckande vaccinskyddet är och om rabies eventuellt förekommer.

Proverna sänds in till Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria och det samma gäller insändningen av prover som paket via Matkahuolto.

Meddelanden och ytterligare information på Eviras webbtjänst

Bild: Evira / Tiina Peltonen