Siirry sisältöön

Utredning: Havsområdena enda jaktmöjligheten för många

Havsområdena i Södra Finland är mycket viktiga rekreationsområden för jägare. De allmänna vattenområdena på havet är i praktiken det enda stället för många att jaga på, framgår det av en utredning som Forststyrelsen och Finlands viltcentral har gjort.

De allmänna vattenområdena är i praktiken det sista stället för många i Södra Finland att jaga på. Hälften av dem som svarade på Forststyrelsens och Finlands viltcentrals enkät upplevde att statens områden var det enda stället de kunde jaga på. Om man inte skulle få jaga på de allmänna vattenområdena skulle de närmaste statliga jaktområdena ligga långt borta.

Enkäten besvarades av 198 jägare som jagar sjöfågel på havsområdena i Finska viken och Skärgårdshavet. 47 procent av dem kom från huvudstadsregionen och 24 procent från övriga Nyland. Sju procent kom från Egentliga Finland. Enkäten genomfördes i maj–augusti 2014.

Finska viken och Skärgårdshavet är de mest betydelsefulla statliga områdena för jakt på alfågel och ejder. De som svarade på enkäten ansåg att möjligheten att jaga på statens vattenområden var mycket viktig.

Största delen av dem hoppas att jaktarrangemangen inte ändras. Jägarna är rädda om jaktmöjligheten och rädda att skyddsområdena ska ha en negativ effekt på jakten. I kommentarsfältet motiverade man detta bland annat med att jägarna inte heller har något intresse av att jaga små rovdjur på skären om jakt på ätbart vilt förbjuds.

De populäraste områdena för sjöfågeljakt ligger mellan Hangö och Borgå samt i Kymmene.

Antalet sjöfågeljägare i Finska viken och Skärgårdshavet har enligt jägarna antingen förblivit oförändrat (enligt 44 procent av de svarande) eller ökat något (enligt 36 procent av de svarande). I tillståndsstatistiken ser man inte hur omfattande jakten på de allmänna vattenområdena är, eftersom de som bor i Finland har en lagenlig rätt att jaga på de allmänna vattenområdena i Finland.

De som svarade på enkäten uppskattade att jakten ökat i synnerhet utanför Hangö och i Östra Finska viken, det vill säga i havsområdena i Kotka. Därtill uppskattade jägarna att antalet personer som rör sig på vattenområdena ökat de senaste åren i vattenområdena i Helsingfors och Esbo.

Den populäraste jaktperioden är oktober, då 57 procent av de svarande jagade sjöfågel. Näst mest jägare var det i september. Av de svarande jagar en tredjedel gudingar, det vill säga ejderhanar, i juni.

Publikationens adress: julkaisut.metsa.ti ”Sjöfågeljakt längs Södra Finlands kust” (på finska)

Pressmeddelanden (Forststyrelsen)

Ytterligare information:
Jakt- och fiskeplanerare Madeleine Nyman, Forststyrelsen, tfn 0205 64 4685 (@metsa.fi)

Extra information

Eronen, Visa

  • Jaktchef, Nyland
  • Beskattning av stora rovdjurs- och sälstammarr
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi