Siirry sisältöön

Stora rovdjur orsakade skador för upp till 8,5 miljoner euro år 2013

Jord- och skogsbruksministeriet:

Värdet av skador som stora rovdjur orsakade år 2013 uppgår till över 8,5 miljoner euro. Utbetalning av ersättningar inleds omedelbart.

Av alla skador av rovdjur var 94 procent skador på ren. Värdet av skador på renskötseln uppgick till närmare åtta miljoner euro. Året innan var summan 6,9 miljoner euro. Ökningen beror på ett större antal skador av järv. Antalet rapporterade järvdödade renar var nästan 3 600, vilket är närmare 1 000 renar fler än föregående år och nästan tredubbelt fler än år 2011. Av alla skador på ren orsakade järv 68 procent. Vargar dödade 351, björnar 584 och lodjur 856 renar.

Värdet av skador på odlingar, husdjur och lösöre var 552 000 euro. Av dessa var 16 procent skador på hundar. Vargar orsakade 25 och lodjur fem skador och björnar en skada. En del ledde till döden, en del till skador. Björnar förstörde 79 bikupor. Lodjur orsakade skador på husdjur för upp till 245 000 euro, vilket är ungefär tiodubbelt mer än året innan.

Anslaget 3,8 miljoner euro

Anslaget på 3,8 miljoner euro i statsbudgeten täcker dock inte skadorna fullt ut. Ersättningarna minskas med 56 procent om man inte får tilläggsanslag. Ersättningen för skador på ren uppgår till ca 3,52 miljoner euro och för skador på husdjur till ca 0,24 miljoner euro.

Ersättningar för skador orsakade av vilt kan betalas endast inom ramen för statsbudgeten. Om det inte går att betala ersättningarna fullt ut, gäller en lika stor nedskärning för alla de som lidit skada. Nedskärningarna rör inte personskador. I fjol var nedskärningen 45 procent, men riksdagen beviljade tilläggsanslag för utbetalning av ersättningarna.

Jord- och skogsbruksministeriet vill minska järvskador på ren

Arbetet med förvaltningsplanen för järv är på slutrakan vid ministeriet. I planen presenteras sätt som hjälper att minska skador som järv orsakar. Vidare finansierar ministeriet Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets projekt som i synnerhet fokuserar på de skador på ren som järv orsakar och sätt att minska skadorna. Ministeriet följer upp antalet skador med hjälp av Viltskaderegistret och styr vid behov forskningen att utreda läget i de värst drabbade områdena. Under förvintern i år ser det ut att ha hänt betydligt färre järvskador än vid samma tid i fjol.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst