Siirry sisältöön

Vuoden 2013 suurpetovahingot 8,5 miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö:

Suurpedot aiheuttivat yli 8,5 miljoonan euron vahingot vuonna 2013. Vahinkokorvauksien maksaminen aloitetaan välittömästi.

Kaikista viime vuoden suurpetovahingoista 94 prosenttia oli porovahinkoja. Porotaloudelle koitui lähes kahdeksan miljoonan euron vahingot. Vuotta aiemmin porovahingot olivat 6,9 miljoonaa euroa. Nousua ovat aiheuttaneet erityisesti lisääntyneet ahmavahingot. Ahman tappamia poroja ilmoitettiin lähes 3600, joka oli lähes tuhat poroa enemmän kuin edellisenä vuonna ja lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2011. Ahman aiheuttamat vahingot olivat 68 prosenttia kaikista suurpetojen aiheuttamista porovahingoista. Sudet tappoivat 351, karhut 584 ja ilvekset 856 poroa.

Viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahinkoja suurpedot aiheuttivat 552 000 euron edestä. Niistä 16 prosenttia oli koiravahinkoja. Sudet aiheuttivat 25, ilvekset viisi ja karhut yhden koiravahingon. Osa niistä johti kuolemaan, osa vahingoittumiseen. Karhut aiheuttivat 79 vahinkoa mehiläispesille. Ilvekset aiheuttivat 245 000 euron kotieläinvahingot, joka on lähes kymmenen kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

Korvauksia voidaan maksaa tässä vaiheessa 3,8 miljoonaa euroa

Valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin varattu 3,8 miljoonaa euroa ei kuitenkaan riitä täysimääräiseen korvaamiseen. Korvauksia joudutaan leikkaamaan 56 prosenttia, jollei niihin saada lisärahoitusta. Porovahinkoja korvataan noin 3,52 miljoonaa euroa ja kotieläinvahinkoja noin 0,24 miljoonaa euroa.

Riistaeläimen aiheuttamat vahingot voidaan korvata vain valtion talousarvion rajoissa. Jos korvausta ei voida suorittaa täysimääräisesti, joudutaan jokaiselta vahingonkärsijältä leikkaamaan korvauksia saman verran lukuun ottamatta henkilövahinkoja. Viime vuonna petovahinkokorvauksia leikattiin 45 prosenttia, mutta eduskunnan myöntämän lisätalousarvion avulla ne maksettiin lopulta täysimääräisenä.

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii vähentämään ahman aiheuttamia porovahinkoja

Ahman hoitosuunnitelman viimeistely on loppusuoralla maa- ja metsätalousministeriössä. Siinä tullaan esittämään keinoja ahmavahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi ministeriö rahoittaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) hanketta, jossa selvitetään erityisesti ahman aiheuttamia porovahinkoja ja keinoja niiden vähentämiseen. Ministeriö seuraa kuukausittaista vahinkokertymää Riistavahinkorekisterin kautta ja ohjaa tarvittaessa tutkimusta selvittämään pahimpien vahinkoalueiden tilannetta. Tämän vuoden alkutalvella näyttää tapahtuneen merkittävästi vähemmän ahmavahinkoja kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tiedote kaaviokuvineen maa- ja metsätalousministeriön sivulla