Siirry sisältöön

Stamförvaltningsmässig jakt på lodjur avslutades

Den stamförvaltningsmässiga jakten på lodjur avslutades den sista februari. Bytet blev 212 lodjur. Bytesmängden ökade något jämfört med förra vintern, då 180 lodjur fälldes. 

Finlands viltcentral beviljade dispenser för fångst av totalt 242 lodjur. Användningsgraden för dispenserna var 88 procent. De exceptionella snöförhållandena försvårade lodjursjakten i Nyland och Egentliga Finland.

Lodjuret, som förekommer i hela landet, är vår rikligaste stam av stora rovdjur. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning fanns det i Finland före den nu avslutade jaktperioden uppskattningsvis 1 845–1 955 över ett år gamla lodjur. Antalet lodjurskullar har enligt Lukes uppskattning de senaste åren varit 330–370.

Naturresursinstitutet ger en ny bedömning av Finlands lodjursstam i vår. Stamuppskattningen grundar sig på de granskade kullobservationer som rovdjurskontaktpersonerna registrerar i systemet Tassu. Alla observationer av stora rovdjur kan anmälas till rovdjurskontaktpersonerna, vilkas kontaktuppgifter finns på riista.fi under rubriken kontaktuppgifter.

Bytet för lodjursjakt i stamvårdande syfte i de olika områdena

Tilläggsuppgifter: Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter