Siirry sisältöön

Skjutprovsintyg med förlängda giltighetstider gäller också under höstens älgjakt, inga ändringar i fredningen under brunsten

På grund av coronaläget ändrades jaktlagen i våras så att intygen över de skjutprov som avlagts 1.1.2017 – 31.7.2018 ska gälla till utgången av juli 2021 utan något nytt skjutprov. Jakttiderna för hjortdjur är desamma som år 2019. Tiden för fredning av älg under brunsten i Norra Finland ändras inte nu, men jord- och skogsbruksministeriet bereder en ändring för nästa jaktsäsong.

En tidigarelagd älgjaktsäsong inleds nästa vecka i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski. På samma sätt kan man på andra håll i landet från och med den 1 september jaga älg genom vaktjakt på åker och vitsvanshjort även på andra ställen.

På grund coronapandemin antog riksdagen en lag om temporär ändring av 21 § i jaktlagen så att de skjutprov som avlagts 1.1.2017 – 31.7.2018 är i kraft till utgången av juli 2021 utan ett nytt skjutprov. Ändringen gäller provet i älg- och hjortskytte, björnskytte, rådjursskytte och provet för jakt med pilbåge.

Syftet med ändringen är att se till att skjutprov som inte har kunnat ordnas på grund av coronapandemin inte gör det svårt för jägarna att delta i gallringen av hjortdjursstammarna under höstens jaktsäsong. Lagen som trädde i kraft den 4 maj 2020 gäller fram till den 31 juli 2021.

– Den längre giltighetstiden för intygen över skjutprov säkerställer att den jakt som är nödvändig för att reglera älg- och hjortstammar löper smidigt även under coronatiden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Brunstfredningen vid älgjakt fortsätter som tidigare, en ändring bereds för nästa jaktsäsong 

I somras sände jord- och skogsbruksministeriet på remiss en proposition om en kortare fredningstid under brunsten vid älgjakten i Norra Finland. Avsikten var att jakten skulle fortsätta redan första helgen i oktober. Förslaget till ändringen kom från Riksviltvårdsrådet eftersom tidiga vintrar och svåra snöförhållanden har under de senaste åren stört älgjakten i Norra Finland.

Propositionen fick understöd under remissbehandlingen, men av juridiska skäl blir ändringen inte klar för denna jaktsäsong. Fredningen under brunsttiden fortsätter således enligt den gällande förordningen, det vill säga under tiden 21.9 –  9.10.2020.

– Jag tycker att det är viktigt att snötäcket i norra Finland inte hindrar den reglering av älgstammen som är nödvändig för att minska skogsskador. Vi bereder en ändring av tiden för fredning under brunsten så att ändringen träder i kraft nästa jaktsäsong, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Mer information:

  • Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
  • Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2338
  • e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi