Siirry sisältöön

Sjöfågeljakten startar

Jakten på sjöfågel startar för många arter tisdagen den 20 augusti kl. 12.00. Jakt på grågås och kanadagås har varit tillåten på åker sedan den 10 augusti. I år träder begränsningar i kraft beträffande höstjakt på ejder. Dessutom är begränsningarna från förra året beträffande brunand, småskrake och alfågel i kraft. Finlands viltcentral rekommenderar att jakten inriktas på talrika andarter, som t.ex. gräsand, kricka och knipa.

Av de över 306 000 jägarna i vårt land deltar knappt hundratusen i andjakten, som startar kl. 12 den 20 augusti och fortsätter fram till den sista december. Från och med den 20 augusti är det tillåtet att jaga gräsand, kricka, årta, bläsand, stjärtand, skedand, vigg, knipa och sothöna. Jakten på alfågel och storskrake börjar den 1 september. Jakten på grågås och kanadagås har varit tillåten på åker från och med den 10 augusti och från och med den 20 augusti är den tillåten även på vattenområden. Jakt på grågås är emellertid tillåten endast i kustlandskapen. Jakten på sädgås inleds i sydöstra Finland den 1 oktober.

– Jägarna måste komma ihåg att endast fåglar som med säkerhet kan identifieras får jagas och att andra jägare, naturen och bosättning alltid ska beaktas, påminner Antti Piironen från Finlands viltcentral.

Material för artidentifiering av sjöfåglar finns på adressen www.riistainfo.fi och etiska anvisningar för sjöfågeljägare kan laddas ned från Finlands viltcentrals webbplats.

Begränsningar i jakten på ejder, brunand, småskrake och alfågel

Jord- och skogsbruksministeriet förbjöd i år höstjakten på ejder. Jakt på brunand samt småskrake är förbjudet i hela landet och jakt på alfågel är förbjudet i inlandet. På havsområden är jakten på alfågel dessutom begränsad genom jägarspecifika byteskvoter. Bytet för en jägare är begränsat till fem alfåglar per dag.

Förutom brunand har många andra sjöfågelarter som trivs på frodiga fågelvatten minskat. Häckningsstammarna i Finland har minskat för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna. Huvudorsaken till minskningen är enligt undersökningar försämrade livsmiljöer. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andarter har minskat, bör jägarna ta sitt ansvar beträffande stamskötseln av de arter som är på tillbakagång.

– I stället för jakt på arter som är på tillbakagång bör jakten inriktas på talrika arter, som till exempel gräsand, kricka och knipa, för vilka stammarnas utveckling har varit gynnsam. Enligt bytesstatistiken är dessa också de tre vanligaste bytesarterna då det gäller sjöfågel, berättar Piironen.

Ny handbok för sjöfåglarnas ålders- och könsbestämning

Finlands viltcentral har publicerat en handbok för fångade sjöfåglarnas ålders- och könsbestämning. Noggrann information om bytet krävs för beslutsfattandet angående sjöfåglarnas stamskötsel. Förutom jägare, ger handboken nödvändig information för fåglarnas ringmärkare och alla intresserade av sjöfåglar.

 

Tilläggsuppgifter:

Handbok för sjöfåglarnas ålders- och könsbestämning: www.riista.fi/julkaisut/oppaat/

Antti Piironen, viltplanerare, Finlands viltcentral
029 431 2332, antti.piironen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter från regionernas jaktchefer och viltplanerare, se kontaktuppgifter riista.fi